Πολλά είναι τα ερωτήματα που υπάρχουν όσο αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν προσωπικό το οποίο επιδοτείται από πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.

Μιχάλης Αντωνόπουλος -φοροτεχνικός

Εφόσον η επιχείρηση υπάγεται στους προβλεπόμενους ΚΑΔ για αναστολή, λόγω της έκτακτης κατάστασης ,ό,τι προβλέπεται για τους υπαλλήλους ανευ προγράμματος ισχύει και για τους επιχορηγούμενους,απλά όσο θα διαρκέσει η αναστολή θα παραταθεί αντίστοιχα και το πρόγραμμα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και δεδομένου ότι : 1. στους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση από το κράτος και 2. η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από επιχειρήσεις για τους απασχολούμενους μισθωτούς παρατείνεται .

Γίνεται κατανοητό ότι οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα απασχόλησης νέων θέσεων εργασίας και έχουν οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών βάσει των ΚΑΔ τους ως πληγείσες από τον κορωνοϊο-COVID 19 και επομένως κάνουν χρήση του μέτρου αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουν να επιχορηγούνται για το διάστημα που διαρκεί η αναστολή διότι η καταβολή της ενίσχυσης θα συνιστούσε διπλή χρηματοδότηση. Κατόπιν των ανωτέρω α) παρατείνεται – επιμηκύνεται ο χρόνος επιχορήγησης των προγραμμάτων απασχόλησης για όσο χρονικό διάστημα οι δικαιούχοι επιχειρήσεις αναστείλουν τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού τους (επιχορηγούμενου και μη), δηλαδή τόσο οι ενταγμένες επιχειρήσεις μπορούν να προβούν σε αναστολή των συμβάσεων των εργαζομένων σε αυτές όσο και το προσωπικό τους (επιχορηγουμενο και μη) μπορούν να λάβουν την σχετική ενίσχυση (800 ευρώ, επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών κλπ) δίχως όμως την δυνατότητα οι ανωτέρω επιχειρήσεις να αιτηθούν και να επιχορηγηθούν για το χρονικό διάστημα που καλύπτει η επιδότηση.

Share This