Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης  ή όποια τέθηκε σε αναστολή λειτουργίας με εντολή της αρχής δικαιούται να καταβάλει το μίσθωμα μηνός Μαρτίου και Απριλίου κατά 40% μειωμένο.

Οι ιδιοκτήτες που έλαβαν μειωμένο μίσθωμα έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις στις 31/8/2020.Μερική καταβολή μισθώματος δεν δημιουργεί αιτία για καταγγελία σύμβασης στο μέλλον. Επίσης οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις αυτές που έχουν τεθεί σε αναστολή και δικαιούνται της αποζημιώσεως ειδικού σκοπού δικαιούνται μείωσης του μισθώματος για την κατοικία τους.Επισημαίνεται ότι μόνο οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι που τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας από εντολή δημόσιας αρχής μπορούν να κάνουν χρήση του μέτρου και όχι οι πληττόμενες.

Το ερώτημα είναι: Στην περίπτωση που το μισθωτήριο έχει υπογραφεί από το σύζυγό στην οικογενειακή μίσθωση όταν το ένα μόνο μέλος έχει τεθεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας,τι συμβαίνει;

Share This