Η εφαρμογή των μέτρων από την Ιταλία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, έχει επηρεάσει σημαντικά την μεταποιητική και επιχειρηματική δραστηριότητα της χώρας, ουσιαστικά αντανακλώντας το αληθινό κόστος ενός μηνιαίου πανεθνικού lockdown, ανέφερε η Barclays.

Το κόστος ήταν ιδιαίτερα ορατό στην κατακόρυφη επιδείνωση του ΡΜΙ υπηρεσιών στις 17,4 μονάδες και του μεταποιητικού ΡΜΙ στις 27,8 μονάδες.

Ο ιταλικός σύνθετος ΡΜΙ κατάρρευσε στις 20,2 μονάδες, που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο στην ιστορία.

Η Barclays αναμένει περαιτέρω παράταση του lockdown μέχρι τις αρχές του επομένου μήνα (Μάιος) και προβλέπει ότι η ιταλική οικονομία θα συρρικνωθεί 2,9% στο α΄ τρίμηνο και 12,9% στο β΄ τρίμηνο.

 

Share This