Η εταιρία έκανε γνωστό ότι έθεσε σε καθεστώς αναστολής τις συμβάσεις εργασίας μέρους του προσωπικού της, πλην του προσωπικού ασφαλείας, μέχρι και τις αρχές Μαΐου 2020.

Την απόφαση να προχωρήσει σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της, και να θέσει σε καθεστώς αναστολής τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων της, πλην του προσωπικού ασφαλείας, μέχρι και τις αρχές Μαϊού, έλαβε η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου.

Η εταιρεία αιτιολόγησε την απόφασή της, ως προληπτική ενέργεια για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού, με κριτήριο την ασφάλεια των εργαζομένων της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου ΑΒΕΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ενεργώντας προληπτικά για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού COVID-19 και την ασφάλεια των εργαζομένων της αποφάσισε την προσωρινή αναστολή της παραγωγικής της δραστηριότητας και έθεσε σε καθεστώς αναστολής τις συμβάσεις εργασίας μέρους του προσωπικού της (πλην προσωπικού ασφαλείας) από την 01/04/2020 έως αρχές Μαΐου 2020.

Η εταιρεία σημειώνει ότι με αίσθημα ευθύνης τόσο έναντι των εργαζομένων της, όσο και έναντι των μετόχων της παρακολουθεί τις εξελίξεις και λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την άμβλυνση των συνεπειών από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Τα επιχειρησιακά σχέδια που καταρτίζει σε συνδυασμό με την ισχυρή οικονομική της διάρθρωση εξασφαλίζουν ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η επιχειρησιακή συνέχεια της εταιρείας και ότι θα αντεπεξέλθει με επιτυχία στο δυσμενές περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί.

Οι οικονομικές επιπτώσεις για την τρέχουσα χρήση θα εξαρτηθούν από την διάρκεια της πανδημίας και τις οικονομικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό αμέσως μόλις οι συνθήκες επιτρέψουν μια κατά το δυνατό ασφαλέστερη εκτίμηση των επιπτώσεων της πανδημίας».

 

 

 

 

 

 

 

Share This