Αύξηση 13,1% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή το 2019, φτάνοντας στα 53,2 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα της χρήσης 2019 αυξήθηκαν κατά 2,4% στα 299,1 εκατ. ευρώ, από 292,1 εκατ. ευρώ το 2018. Τα EBITDA ενισχύθηκαν σε ποσοστό 8,4% στα 182 εκατ. ευρώ, ενώ το περιθώριο Ebitda βελτιώθηκε κατά 300 μονάδες βάσης, στο 60,8%.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής του ομίλου έφτασε τα 1.390 MW το 2019.

Share This