Παρατάσεις  σε προθεσμίες εκπλήρωσης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων τέθηκαν σε ισχύ από την κυβέρνηση στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων παροχής οικονομικών διευκολύνσεων προς εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πλήττονται από την πρωτοφανή κρίση την οποία έχει προκαλέσει η εξάπλωση του κορωνοϊού.

Παρατάθηκαν έως τις 10/4/2020 οι  προθεσμίες για την καταβολή βεβαιωμένων χρεών προς τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες ισχύουν μόνο για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που αποφάσισαν να πληρώσουν κανονικά τα χρέη αυτά μη κάνοντας χρήση του δικαιώματος αναστολής πληρωμών έως τις 31/8/2020, προκειμένου να κερδίσουν το ευεργέτημα της έκπτωσης ποσοστού 25%.

Παρατάθηκε μέχρι τις 10/4/2020 η προθεσμία καταβολής της δόσης του μηνός Μαρτίου 2020 των ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής αποπληρωμής οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, η οποία έληξε κανονικά στις 31/3/2020 και ισχύει μόνο για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που αποφάσισαν να πληρώσουν κανονικά τη δόση αυτή

Παρατάθηκαν έως και τις 10/4/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που έληξαν κανονικά στις 31/3/2020 και αφορούν σε φυσικά πρόσωπα τα οποία:
α) συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2020 το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τουςβ) παρουσιάζουν βαριά αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω, όπως προκύπτει από την τελευταία υποβληθείσα δήλωση φορολογικού έτους 2018 που έχει υποβληθεί ή από άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεση της η Φορολογική Διοίκηση.

Παρατάθηκε έως τις 10/4/2020, για τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 3, η προθεσμία καταβολής της δόσης του μηνός Μαρτίου 2020 των ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής αποπληρωμής οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, η οποία έληξε κανονικά στις 31/3/2020.

Oι κανονικές προθεσμίες καταβολής για οφειλές ΦΠΑ και οφειλές από παρακρατούμενους φόρους που έχουν ήδη βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής είναι η 31η Μαρτίου 2020 και η 30η Απριλίου 2020, αντίστοιχα.

Share This