Ένα  χρηματοδοτικό πακέτο βρίσκεται στα σκαριά.Προορίζεται κυρίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν υποστεί μεγάλη μείωση εσόδων/τζίρου λόγω της πανδημίας κορωνοϊού και αποσκοπεί στην άμεση κάλυψη των αναγκών τους σε κεφάλαια κίνησης, προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητες τους και να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε τρέχουσες υποχρεώσεις.
Με εγγύηση του Δημοσίου, στις πληγείσες επιχειρήσεις θα δοθούν μέσω τραπεζών δάνεια για κεφάλαια κίνησης, χωρίς περιορισμούς ως προς τη χρήση τους. Οι συνολικές χορηγήσεις θα είναι τουλάχιστον 2,5 δισ. σε πρώτη φάση, κατανεμημένες κατά 75% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κατά 25% σε μεγάλες-μεγαλομεσαίες. Τα 2 δισ. θα καλυφθούν από το Ταμείο Εγγυοδοσίας που πρόκειται να συσταθεί με έγκριση της Κομισιόν. Τα υπόλοιπα 500 εκατ. θα είναι η συμμετοχή των τραπεζών. Με μόχλευση αυτών των κεφαλαίων οι χορηγήσεις σε βάθος χρόνου μπορεί να φθάσουν τα 7 δισ. ευρώ.

Μοναδική προϋπόθεση, η επιχείρηση να μην ήταν “κόκκινη” στις τράπεζες στις 31 Δεκεμβρίου 2019 – να μην είχε δηλαδή ληξιπρόθεσμες οφειλές σε καθυστέρηση.

Εφ’ όσον έχει υποστεί μεγάλη μείωση τζίρου λόγω κορωνοϊού και ήταν “εν τάξει” με τις τράπεζες στο κλείσιμο της προηγούμενης χρονιάς, η επιχείρηση μπορεί να λάβει δάνειο μέχρι το 25% του συνολικού ετήσιου τζίρου της.

Μεγαλύτερο ποσό μπορεί να δοθεί κατά περίπτωση, μετά από τεκμηρίωση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης και βάσει αιτιολόγησης

Το δάνειο χορηγείται από τράπεζα και είναι εγγυημένο κατά 80% από το Δημόσιο. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα αναλαμβάνει ρίσκο μόνο για το 20% του ποσού- άρα μπορεί να το χορηγήσει σχετικά εύκολα, χωρίς να έχει υπερβολικές απαιτήσεις ως προς την φερεγγυότητα του δανειοδοτούμενου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Οπως και η “επιστρεπτέα προκαταβολή” που δίνεται από το Δημόσιο, τα δάνεια με εγγύηση του Δημοσίου θα είναι 5ετούς διάρκειας, με ετήσια περίοδο χάριτος.

Share This