Ενέκρινε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής, το έργο το οποίο υλοποιείται από τη θυγατρική του ΑΔΜΗΕ «Αριάδνη Interconnection» και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023.

«Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική αποτελεί μεγάλο ενεργειακό έργο υποδομής της χώρας και γενικότερης σημασίας για την οικονομία της, διότι σχετίζεται πρωτίστως με την επάρκεια της νήσου αυτής σε ηλεκτρική ενέργεια μετά το έτος 2020. Συνεπώς, η υλοποίησή του επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος», αναφέρεται στην απόφαση του ΥΠΕΝ.

Επιπλέον η διασύνδεση θα επιτρέψει μεγαλύτερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών, θα μειώσει δραστικά το κόστος των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που καλύπτουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος και θα περιορίσει τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στην Κρήτη.

 

 

 

 

Share This