Νωρίτερα σε σχέση με το 2025, όπως προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός, υλοποιείται ο στόχος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή για την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ισχύος 2.000 MW σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Αυτό δεδομένου ότι ήδη, το σύνολο της εγκατεστημένης και υπό κατασκευή ισχύος έργων ΑΠΕ διαμορφώνεται σε 1.938 MW, με αποτέλεσμα να αναμένεται ότι μέσα στην επόμενη διετία με την ολοκλήρωση των επενδύσεων, η θυγατρική του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα πετύχει τον στόχο των 2.000 MW.

 

Share This