Με τον νέο ασφαλιστικό νόμο (4670/2020), η κυβέρνηση έδωσε κίνητρα για την απασχόληση των συνταξιούχων, παρά το γεγονός ότι η ανεργία είναι στο 17%, και μειώνει την παρακράτηση των συντάξεων από το 60% στο 30%, που ίσχυε πριν.

Ακόμη ορίζονται οι συνταξιούχοι που εξαιρούνται των περικοπών, αλλά και πώς η νέα απασχόληση των ήδη συνταξιούχων, μπορεί να βελτιώσει το ποσό των συντάξιμων αποδοχών τους.

Όλα αυτά διευκρινίζονται, με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, με την οποία ταυτόχρονα διευκρινίζονται και τα πλαίσια απασχόλησης και αμοιβών των συνταξιούχων που εργάζονται στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα ή στον ιδιωτικό τομέα και ανάλογα με την ηλικίας τους και κυρίως με το πότε συμπληρώνουν το 61ο  ή 62ο έτος.

Η εγκύκλιος διευκρινίζει ότι οι διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4670/2020 εφαρμόζονται στους συνταξιούχους λόγω γήρατος όλων των ενταχθέντων στον e-ΕΦΚΑ φορέων και του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που λαμβάνουν χορηγία ή βουλευτική σύνταξη, οι οποίοι είτε έχουν αναλάβει εργασία ή ιδιότητα ή δραστηριότητα πριν την 28.2.2020 ή θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά την ισχύ του ν. 4670/2020, δηλαδή από 28.2.2020, εφόσον για την εργασία ή την ιδιότητα ή την δραστηριότητα προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των πρώην φορέων που εντάχθηκαν στον e-ΕΦΚΑ.

Share This