Σύμφωνα με τα μέτρα στήριξης πλαισίου 2, στα οποία υπάγεται και ο ΚΑΔ της δικής σας δραστηριότητας, ως πληττόμενος από τα μέτρα που έχουν επιβληθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ισχύει :

Απονομή αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε νομικής μορφής εκτός Α.Ε.) που απασχολούν έως 5 άτομα (προϋπόθεση να μην έχουν υποβάλει τους τελευταίους έξι μήνες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ). Σε περίπτωση εταιρείας, καταβάλλεται μοναδική αποζημίωση στον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό του νομικού προσώπου.

Ωστόσο, στην περίπτωση των πολλαπλώς απασχολούμενων, προβλέπεται ότι θα λάβουν μόνο μία φορά την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ. Δηλαδή, στην περίπτωσή σας δικαιούσθε τη λήψη του επιδόματος μία μόνο φορά, ήτοι για μία εκ των δύο δραστηριοτήτων.

Share This