Όπως είχε αποφασίσει από τον Ιούνιο του 2019, η εταιρεία Trastor προχώρησε στην συγχώνευση των θυγατρικών της με απορρόφηση καταχωρώντας στο ΓΕΜΗ την απόφαση.

Την συγχώνευση των θυγατρικών της εταιρειών με απορρόφηση ανακοίνωσε η Trastor που αναφέρει οτι καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ οι αποφάσεις και διαγράφηκαν επίσης οι θυγατρικές που απορροφήθηκαν από το μητρώο εταιρειών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της εισηγμένης:

H Trastor A.E.E.A.Π. (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια σχετικής από 03.06.2019 ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ οι αποφάσεις των αρμοδίων αρχών για την έγκριση της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών της «ΑΓΚ47 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», «ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», «ΜΑΝΤΕΚΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και «ΒΣ94 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» με απορρόφησή τους από την Εταιρεία καθώς και της διαγραφής των απορροφουμένων θυγατρικών από το μητρώο εταιρειών.

 

 

 

Share This