Ύφεση 18,6% θα γνωρίσει φέτος η ελληνική οικονομία σύμφωνα με ανάλυση της UniCredit για την παγκόσμια οικονομία και τις επιπτώσεις από τον κορονοϊό. Η μείωση του ΑΕΠ αναμένεται να είναι μεγαλύτερη στη χώρα μας από κάθε άλλο κράτος. Στην Ευρωζώνη αναμένεται ύφεση κατά 13%, στην Ιταλία κατά 15%, στη Γερμανία κατά 10% και στη Γαλλία κατά 13,8%.

Για το 2021, στην Ελλάδα αναμένεται εκτίναξη του ρυθμού ανάπτυξης στο 15,5% στα υψηλότερα επίπεδα ανά την ΕΕ αλλά και παγκοσμίως. Κατά μέσο όρο, η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη υπολογίζεται στο 10%, όπως και στη Γερμανία. Στη Γαλλία εκτιμάται ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ κατά 11,6%, στην Ιταλία κατά 9% και στην Ισπανία κατά 9,5%.

Στο δημοσιονομικό πεδίο, το έλλειμμα μαζί με τόκους αναμένεται να φτάσει φέτος στο 11,7% στην Ελλάδα, έναντι πλεονάσματος 1,2% που κατέγραψε η χώρα το 2019. Το 2021, πάντως, αναμένεται να συρρικνωθεί στο 3,5% του ΑΕΠ. Σε επίπεδο Ευρωζώνης αναμένεται φέτος έλλειμμα ίσο με το 11% του ΑΕΠ και το 2021 ίσο με το 4% του ΑΕΠ.

Το χρέος γενικής κυβέρνησης αναμένεται πως θα αυξηθεί από το 174,7% του ΑΕΠ το 2019 στο 218,6% φέτος, για να επιστρέψει στο 187,5% το 2021.

Επίσης, όσον αφορά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, για την Ελλάδα προβλέπεται ότι το 2020 θα διαμορφωθεί στο -1,1%, έναντι -0,9% το 2019 και υπολογίζεται να φτάσει στο -0,8% το 2021.

 

Share This