Ακόμη πιο γενναιόδωρες διευκολύνσεις προσφέρει τους ενήμερους δανειολήπτες που πλήττονται από την κρίση του κορωνοϊού η Εθνική Τράπεζα.

Πρόκειται για μέτρα που τίθενται σε ισχύ από τις 7 Απριλίου και για να ενεργοποιηθούν θα πρέπει οι δανειολήπτες να απευθυνθούν στην τράπεζα.

Σε σχέση με την κεντρική συμφωνία κυβέρνησης Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), οι ρυθμίσεις της Εθνικής Τράπεζας έχουν μεγαλύτερη διάρκεια.

Κι αυτό διότι οι μειωμένες δόσεις για τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών μπορούν να ισχύουν για 9 μήνες έναντι 6 μηνών που προέβλεπε η προαναφερθείσα συμφωνία, ενώ για τους ιδιώτες η αναστολή του συνόλου των δόσεων ισχύει για 6 μήνες έναντι 3 μηνών.

Share This