Αναφορικά με το ζήτημα των ενοικίων με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή δικαιούχοι είναι πλέον επιχειρήσεις και εργαζόμενοι πληττόμενων κλάδων.Υποβάλλεται την αίτηση σας στον σύνδεσμο:https://eservices.yeka.gr/

Η τροπολογία προβλέπει ότι για τον μήνα Απρίλιο καταβάλλουν μειωμένο ενοίκιο κατά 40%

  • οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας των πληττόμενων επιχειρήσεων που δεν έχουν κλείσει με διοικητική εντολή. Η μείωση αφορά την επαγγελματική τους στέγη
  • οι εργαζόμενοι των παραπάνω επιχειρήσεων που η σύμβασή τους έχει ανασταλεί. Η μείωση αφορά στην κύρια κατοικία τους.

Υπενθυμίζεται ότι με διάταξη που θεσπίστηκε αρχικά το σχετικό δικαίωμα μείωσης του ενοικίου είχαν μόνο οι επιχειρήσεις που τέθηκαν εκτός λειτουργίας με κυβερνητική εντολή και οι εργαζόμενοί τους.

Share This