Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας «ANDROMEDA SEAFOOD» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΠΕΡΣΕΥΣ».

Αναστέλλει την εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ λόγω του Καθολικού Πάσχα στις 10 και 13 Απριλίου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο για την υποχρεωτική δημόσια προσφορά της Andromeda Seafood για την Περσευς.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 876η/7.4.2020 συνεδρίασή του αποφάσισε:

Την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων ΟΣΕΚΑ, την 10η & 13η Απριλίου 2020 (Καθολικό Πάσχα)  καθώς και την 24η Δεκεμβρίου 2020.

Την έγκριση του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση της εταιρίας «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA» προς τους μετόχους της εταιρίας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3461/2006.

 

 

 

 

Share This