Τα 10 σημαντικά πράγματα που πρέπει να ξέρουν όσοι εργάζονται σε επιχειρήσεις που έκλεισαν

Μπαζιωτόπουλος Λεωνίδας- Λογιστής ,Φοροτεχνικός

1) Δεν έχουν υποχρέωση να παρέχουν την εργασία τους για όλο το διάστημα απαγόρευσης της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

2) Εντός του Απριλίου, ειδικότερα μέχρι τις 17 του μηνός θα λάβουν στους λογαριασμούς τους αποζημίωση 800 ευρώ για διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών συνεχόμενα.

3) Για την είσπραξη της αποζημίωσης των 800 ευρώ, κάθε υπάλληλος – μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης -εργοδότη του για την αναστολή της σύμβασής του – πρέπει να υποβάλει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.yeka.gr. Αίτηση ανάλογα με τον ληγοντα αριθμό στο ΑΦΜ του κάθε εργαζόμενου μέχρι τις 10 Απριλίου. Αν κάποιος το ξεχάσει και δε το κάνει, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της αίτησης από τις 12 του μήνα και μετά.

4) Εφόσον διαμένουν σε κύρια κατοικία μισθωμένη δικαιούνται να καταβάλουν τα ενοίκια των μηνών Μαρτίου και Απριλίου μειωμένα κατά 40%.

5) Όταν απασχολούνται σε περισσότερους από ενός εργοδότες που έχει ανασταλεί η δραστηριότητα τους επιλέγουν τον έναν εργοδότη και γίνονται δικαιούχοι της αποζημίωσης των 800 ευρώ.

6) Οι άδειες άνευ αποδοχών που τυχόν έχουν λάβει αίρονται αυτοδικαίως και οι εργαζόμενοι μπαίνουν σε αναστολή συμβάσεων από τις 28-3-2020, λαμβάνοντας την αποζημίωση των 800 ευρώ.

7) Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που είναι σε ισχύ και λήγουν μετά την απαγόρευση τίθενται άμεσα σε αναστολή για όλο το χρονικό διάστημα της αναστολής και μετά το πέρας της αναστολής αυτές συνεχίζουν αν ισχύουν για όσο χρόνο υπολείπεται.

8. ) Προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής μέχρι 31-8-2020 της πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς την φορολογική διοίκηση που έληγαν μέχρι το τέλος Μαρτίου και μέχρι το τέλος Απριλίου, με εναλλακτική δυνατότητα έκπτωσης 25% εάν καταβληθούν εμπρόθεσμα, (μέχρι 10-4-2020 οι οφειλές Μαρτίου και μέχρι 30-4-2020 οι οφειλές Απριλίου).

9) Απαγορεύεται οποιαδήποτε απόλυση εργαζόμενου μετά την ανατολή σύμβασης που έχει γίνει από τον εργοδότη και για διάστημα των 45 ημερών και μετά εφόσον διαρκέσουν τα μέτρα.

10) Για να δικαιούται κανείς το έκτακτο επίδομα, θα πρέπει να τεθούν σε αναστολή όλες οι συμβάσεις που έχει με όλες τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζεται, ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης. Αυτό, για παράδειγμα, σημαίνει πως εάν κάποιος έχει δύο part-time δουλειές, σε δύο διαφορετικές εταιρίες, θα πρέπει να ανασταλούν και οι δύο συμβάσεις του. Αν ανασταλεί η σύμβαση από τη μία Επιχείρηση, αλλά στην άλλη συνεχίζει να εργάζεται κανονικά, τότε δεν δικαιούται το επίδομα.

Share This