Σάντρα Γεράγγελου -φοροτεχνικός

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΝΗ https://eservices.yeka.gr/
Ποιοι υποβάλλουν αίτηση :
• Επιχειρήσεις οι οποίες έκλεισαν με ΚΡΑΤΙΚΗ απόφαση με εργαζομένους, για να δηλώσουν την ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ των εργαζομένων τους και το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη της επαγγελματικής έδρας για να λάβουν την ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ κατά 40%
• Επιχειρήσεις που έκλεισαν με ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΩΡΙΣ εργαζομένους, για να δηλώσουν το ΑΦΜ του ιδιοκτήτη της επαγγελματικής έδρας και να λάβουν την ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ κατά 40%
• Επιχειρήσεις που ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ με εργαζομένους, για να δηλώσουν τους εργαζομένους που τείθονται σε ΑΝΑΣΤΟΛΗ σύμβασης εργασίας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ :
Οι επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική απόφαση έχουν προθεσμία υποβολής αίτησης έως 10/04/2020
Οι επιχειρήσεις που πλήττονται έχουν προθεσμία έως 20/04/2020
*Οι επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική απόφαση και δεν διαθέτουν ΑΜΕ ή αυτός είναι ανενεργός θα μπαίνουν στην πλατφόρμα με κωδικούς taxisnet.
*Στο διαστήματα 11-13/4, 21-23/4, 1-3/5 θα μπορούν να γίνουν διορθώσεις των αιτήσεων

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ supportemployees.yeka.gr/)/
Ποιοι υποβάλλουν αίτηση :
• Εργαζόμενοι επιχειρήσεων που έκλεισαν με ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ και τέθηκαν σε αναστολή σύμβασης , για να λάβουν τα 800€ και να λάβουν την μείωση ενοικίου 40%
• Εργαζόμενοι επιχειρήσεων που ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ και τέθηκαν σε αναστολή σύμβασης, για να λάβουν τα 800€
• Εργαζόμενοι επιχειρήσεων (που έκλεισαν με κρατική απόφαση ή πλήττονται), οι οποίοι απολύθηκαν ή αποχώρησαν οικειοθελώς το χρονικό διάστημα 01/03-20/03, για να λάβουν τα 800€ και την μείωση ενοικίου
• Οι υποβολή των αιτήσεων γίνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του εργαζομένου
• Διαστήματα υποβολών αιτήσεων 01/4-10/4, 11-20/4, 21-30/4
• Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει προηγηθεί η αίτηση του εργοδότη
• Ημερομηνίες πληρωμών των 800€ : 15-17/4, 25-27/4, 5-7/5
• Ο αιτών θα πρέπει να εισέλθει στην πλατφόρμα με κωδικούς taxisnet
• Θα συμπληρώσει τηλέφωνο και email επικοινωνίας
• Θα επιλέξει τον εργοδότη από τον οποίο θα καθίσταται δικαιούχος των 800€
• Θα συμπληρώσει ΑΦΜ ιδιοκτήτη ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ για να λάβει την έκπτωση ενοικίου 40%
• Εφόσον ανήκει στην κατηγορία των εργαζομένων που απολύθηκαν ή αποχώρησαν οικειοθελώς για το διάστημα 01/03-20/03 θα κλικάρει το αντίστοιχο πεδίο
• Θα συμπληρώσει λογαριασμό ΙΒΑΝ στον οποίο θα πιστωθούν τα χρήματα.
• Εργαζόμενοι που έχουν 2 και πάνω εργοδότες και τέθηκαν ΟΛΕΣ οι συμβάσεις τους σε αναστολή θα επιλέξει ΕΝΑΝ μόνο ΕΡΓΟΔΟΤΗ και θα λάβει μόνο μία φορά τα 800€.
• Εργαζόμενοι που έχουν 2 και πάνω εργοδότες και μία εκ των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας είναι σε ισχύ δεν είναι δικαιούχος των 800€
• Για να λάβουν την μείωση ενοικίου θα πρέπει να μισθωτήριο να είναι στο όνομα του δικαιούχου
• Σήμερα 7/4/2020 ανακοινώθηκε με ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ από το Υπουργείο Οικονομικών ότι το μέτρο ΜΕΙΩΣΗΣ ενοικίου επεκτείνεται ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ 800€.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ στην Α.Α.Δ.Ε. (αναμένεται εντός της ημέρας η ενεργοποίησή της )

Ποιοι υποβάλλουν αίτηση :
• Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ανεξαρτήτως νομικής μορφής
• Η αίτηση γίνεται από δικαιούχους των 800€ με βάση τους Κ.Α.Δ
• Εξαιρούνται οι Ανώνυμες Εταιρείες
• Εξαιρούνται οι 6 επιστημονικοί κλάδοι (θα λάβουν voucher 600€)
• Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων θα πρέπει να απασχολούν έως 5 άτομα προσωπικό
• Θα αποκλείονται από το επίδομα όσοι υπέβαλλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ τους τελευταίους 6 μήνες.
• Στην περίπτωση των εταιρειών τα 800€ θα καταβάλλονται στο λογαριασμό του νομικού προσώπου. Δηλαδή δεν θα λάβουν οι εταίροι ατομικά τα 800€.
• Τα 800€ καλύπτουν χρονικό διάστημα 45 ημερών
• Αναμένεται οι απόφαση που θα ορίζει όλες τις λεπτομέρειες υποβολής της αίτησης

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ /elearning.yeka.gr/

Ποιοι υποβάλλουν αίτηση :
• Λογιστές / Οικονομολόγοι
• Δικηγόροι
• Μηχανικοί
• Ιατροί
• Εκπαιδευτικοί
• Θα λάβουν voucher τηλεκατάρτισης 100ωρών
• Θα επιλέξουν μία από 10 θεματικές ενότητες
• Με την ενεργοποίηση του voucher θα λάβουν προκαταβολή 400€
• Με την ολοκλήρωση της τηλεκατάρτισης θα λάβουν τα υπόλοιπα 200€
• Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν από 9/4 έως 20/4
• Η τηλεκατάρτιση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 30/04

Share This