Στη λήψη των πρώτων σημαντικών ευρωπαϊκών μέτρων για την αντιμετώπιση των σοβαρότατων επιπτώσεων του κορωνοϊού στην οικονομία, αναμένεται να προχωρήσουν σήμερα το απόγευμα οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, ενώ το ζητούμενο στην παρούσα φάση για τις χώρες του νότου είναι να κρατήσουν ζωντανό το θέμα που διχάζει, την από κοινού έκδοση χρέους, δηλαδή του κορωνοομόλογου.

Από τη χθεσινή προπαρασκευαστική συνεδρίαση των τεχνοκρατών του Εurogroup, προέκυψε ότι οι υπουργοί Οικονομικών θα μπορούσαν σήμερα να συμφωνήσουν στην αξιοποίηση των διαθέσιμων χρημάτων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, του ESM, που ανέρχονται σε 410 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το σχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα κάθε χώρας να χρησιμοποιήσει ένα ποσό του εν λόγω ταμείου ίσο με το 2% του ΑΕΠ της, δηλαδή στην περίπτωση της Ελλάδας γύρω στα 4 δισ. ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα έχουν τη μορφή δανείου για 10 χρόνια με δυνατότητα παράτασης, ενώ δεν θα συνοδεύονται από προϋποθέσεις, όπως μνημόνια ή μεταρρυθμίσεις, απλώς θα διατεθούν αποκλειστικά στους τομείς της υγείας και για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Στήριξη των θέσεων εργασίας και των επιχειρήσεων

Οι υπουργοί Oικονομικών αναμένεται επίσης να εγκρίνουν την σύσταση ευρωπαϊκού εργαλείου που θα συγκεντρώσει πόρους 100 δισ. ευρώ και θα παρέχει δάνεια στα κράτη-μέλη, τα οποία με τη σειρά τους θα προστατεύσουν προσωρινά τις θέσεις εργασίας, τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους από τον κίνδυνο απόλυσης και απώλειας εισοδήματος.

Τέλος το Εurogroup αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τους πόρους της ΕΤΕπ εγκρίνοντας κρατικές εγγυήσεις ύψους 25 δισ. ευρώ, οι οποίες θα επιτρέψουν την άντληση από τις αγορές περίπου 200 δισ. ευρώ με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, ποσό που θα διατεθεί για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω δανείων προκειμένου να ξεπεράσουν το σοκ.

Στο επίμαχο ζήτημα του κορωνοομόλογου, οι διαφωνίες μεταξύ των χωρών του νότου και του βορρά εξακολουθούν να υφίστανται. Στο τραπέζι υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές προτάσεις, όπως αυτή των Γάλλων για την από κοινού έκδοση χρέους 10ετούς διάρκεια, το οποίο θα μπορούσε να φτάσει περίπου στα 400 δισ. ευρώ και θα διατεθεί αποκλειστικά για την ανάκαμψη της οικονομίας. Ωστόσο, σήμερα δεν αναμένονται αποφάσεις για το συγκεκριμένο θέμα και το πιθανότερο σενάριο είναι να παραπεμφθεί προς συζήτηση στη συνεδρίαση των Ευρωπαίων ηγετών, που θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες.

 

Πηγή: Deutsche Welle

Share This