Επιχειρηματικά συμφέροντα στις ΗΠΑ ασκούν πιέσεις στην κυβέρνηση του Μεξικού, ώστε να χαρακτηρίσει «απαραίτητους» συγκεκριμένους τομείς βιομηχανικής δραστηριότητας, ώστε αυτοί να εξαιρεθούν από τον πυρήνα των μέτρων υγειονομικής ασφάλειας κατά της εξάπλωσης της COIVD-19 στο Μεξικό.

Τα ίδια συμφέροντα επιδιώκουν τη συνέχιση της βιομηχανικής παραγωγής στις δύο πλευρές των συνόρων μεταξύ των ΗΠΑ και του Μεξικού.

Η βιομηχανική παραγωγή στις δύο χώρες έχει διασυνδεθεί εδώ και 26 χρόνια μετά την εφαρμογή της πρώην συμφωνίας για το ελεύθερο εμπόριο στη Βόρεια Αμερική (NAFTA), καθώς αναρίθμητα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανικές γραμμές παραγωγής, μεταφέρονται καθημερινά στις δύο πλευρές των συνόρων.

 

Share This