«Ο κόσμος αντιμετωπίζει μια εξαιρετική πρόκληση από το ξέσπασμα του COVID-19. Η πανδημία αποτελεί σοβαρή απειλή για την υγεία και ευημερία των πολιτών και την παγκόσμια οικονομία, με επιβλαβείς συνέπειες για όλα τα μέρη της κοινωνίας», τονίζουν σε κοινή δήλωσή τους τα αμερικανικά επιμελητήρια της Ευρώπης.

«Τα Αμερικανικά Επιμελητήρια από 43 χώρες σε όλη την Ευρώπη και την Ευρασία μέσω του συνδέσμου τους ‘AmChams in Europe’, στηρίζουν πλήρως τις προσπάθειες των κυβερνήσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και τη μετρίαση των επιπτώσεων της. Η κινητοποίηση ανθρώπων, φορέων και επιχειρήσεων είναι πρωτοφανής και κρίνεται απαραίτητη η ανάληψη ηγετικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στην κοινωνία.

Καλούμε τις κυβερνήσεις μας να επικεντρωθούν στα ακόλουθα:

1.Αλληλεγγύη

Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Η αυξημένη ανταλλαγή πόρων και πληροφοριών μεταξύ των χωρών μας και σε παγκόσμιο επίπεδο είναι κρίσιμη για την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας. Τώρα είναι η στιγμή να αναδείξουμε τις αξίες που μοιραζόμαστε στην Ευρώπη, με την άλλη όχθη του Ατλαντικού και με την υπόλοιπη παγκόσμια κοινότητα.

2. Συντονισμός

Οι κυβερνήσεις πρέπει να ενισχύσουν τον συντονισμό διασυνοριακά και μέσα στις συμμαχίες για να εξασφαλίσουν μια συνεπή και εναρμονισμένη προσέγγιση στην κρίση, αλλά και να αρχίσουν να θέτουν τα θεμέλια για την οικονομική ανάκαμψη. Η συνεργασία σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο είναι ζωτικής σημασίας δεδομένου ότι οι κυβερνήσεις αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την προστασία της οικονομίας μας και του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

3. Δράση

Χρειαζόμαστε τολμηρές ενέργειες για να διασφαλίσουμε την πρόσβαση στα κρίσιμα αγαθά και υπηρεσίες από τις οποίες όλοι εξαρτόμαστε. Ειδικότερα, η διασυνοριακή κυκλοφορία των εμπορευμάτων πρέπει να είναι απρόσκοπτη. Τα αναγκαία αγαθά βασίζονται σε ολοκληρωμένες αλυσίδες εφοδιασμού για την παραγωγή, προτού παραδοθούν σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Τα Αμερικανικά Επιμελητήρια στη Ευρώπη δεσμεύονται να πράξουν ότι μπορούν στον μέγιστο βαθμό για να κινητοποιήσουν τις εταιρείες-μέλη τους και τα δίκτυά τους για να στηρίξουν την οικονομική ανάκαμψη. Είμαστε σε συνεννόηση και συνεργασία με τους συναδέλφους μας σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, για να υποβάλουμε ουσιαστικές προτάσεις για μια ισχυρή και βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη για την ευημερία όλων των πολιτών και των επιχειρήσεων μας», καταλήγει.

 

Share This