Οι συνθήκες που βιώνουμε είναι πράγματι πρωτόγνωρες. Σίγουρα αυτό που προέχει είναι η υγεία και η ασφάλεια όλων μας. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι η οικονομική δραστηριότητα έχει επιβραδυνθεί: επιχειρήσεις έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους υποχρεωτικά, άλλες βλέπουν «βουτιά» στους τζίρους τους, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι αναζητούν τρόπους να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

* του Δημήτρη Μπούκα

Υπ’ αυτό το πλαίσιο, υπήρξαν παρεμβάσεις από την πλευρά της Πολιτείας, για τη ρύθμιση-μεταξύ πολλών άλλων ζητημάτων- και των δανειακών υποχρεώσεων φυσικών και νομικών προσώπων. Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά τι ισχύει για κάθε κατηγορία:

Για τα φυσικά πρόσωπα:

Με βάση την σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75 Α΄, 30-03-2020) και συγκεκριμένα το άρθρο 5 θεσπίστηκαν μέτρα προστασίας για τα φυσικά πρόσωπα που πλήττονται αποδεδειγμένα λόγω της πανδημίας του covid-19 (αναστολή με κρατική απόφαση λειτουργίας επιχειρήσεων- ΚΑΔ που αναφέρονται στην ΠΝΠ της 11ης Μαρτίου) και δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, αναστέλλονται για 3 μήνες οι προθεσμίες που αφορούν σε διαδικασίες μετά την υποβολή της αίτησης καθώς και πληρωμές δόσεων συμφωνημένης ρύθμισης οφειλών στο πλαίσιο της προστασίας 1ης κατοικίας (ν.4605/2019) και του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ομόρρυθμων εταίρων, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών (ν.4469/2017).

Για τις επιχειρήσεις;

Όπως ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα, έτσι και οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στους ΚΑΔ που πλήττονται από την κρίση όπως αυτοί έχουν εξειδικευθεί στις σχετικές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου αλλά και στις ακόλουθες υπουργικές αποφάσεις και έχουν ήδη ρυθμίσει τις οφειλές του μέσω του εξωδικαστικού (ν.4469/2017) δικαιούνται τρίμηνη αναστολή καταβολής δόσεων. Παράλληλα, αναστέλλονται οι σχετικές διαδικασίες στον εξωδικαστικό υπό την προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα η σχετική αίτηση. Επί της ουσίας δηλαδή, παρατείνεται η προστασία από κάθε καταδιωκτικό μέτρο η οποία υπό κανονικές συνθήκες είναι 90 μέρες.

Για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη:

Όσοι αποδεδειγμένα πλήττονται, μπορούν να λάβουν 3μηνη αναστολή σε πληρωμές δόσεων στο πλαίσιο ρύθμισης οφειλών από προσωρινή διαταγή ή δικαστική απόφαση, στο πλαίσιο του Νόμου για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (ν.3869/2010). Επομένως, περιλαμβάνονται μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρο-έμποροι (Ν. 3869/2010). Το σημαντικό για όλες τις παραπάνω κατηγορίες είναι ότι πρέπει να εμπίπτουν στις προϋποθέσεις που ορίζουν οι σχετικές ΠΝΠ και υπουργικές αποφάσεις, δηλαδή οι ΚΑΔ τους να αναφέρονται σε αυτές.

Για τους υπόλοιπους δανειολήπτες:

Τόσο τα φυσικά πρόσωπα όσο και οι επιχειρήσεις που τυχόν δεν εμπίπτουν στις παραπάνω διατάξεις μπορούν να καταθέσουν αίτηση στα πιστωτικά ιδρύματα και στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων προκειμένου να χορηγηθεί και σε αυτούς 3 μήνες αναστολή πληρωμών. Ωστόσο, αυτή θα αξιολογηθεί από τους πιστωτές τους.

Τι πρέπει να προσέξουν οι οφειλέτες:

Τα παραπάνω μέτρα αφορούν σε αναστολή πληρωμής δόσεων και όχι διαγραφή οφειλών. Αυτό σημαίνει ότι στο σχετικά άμεσα μέλλον, οι δανειολήπτες θα κληθούν να πληρώσουν τις δόσεις τους. Επομένως, ας καταρτίσουν ανάλογα τον οικονομικό, οικογενειακό σχεδιασμό τους.
Επιπρόσθετα, με τα μέχρι τώρα δεδομένα και ενώ οι διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να δοθεί παράταση συνεχίζονται, τέλος Απριλίου λήγει η προθεσμία για κατάθεση αίτησης είτε στο διάδοχο σχήμα του νόμου Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας (ν.4605/2019) είτε στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν.4469/2017). Επομένως, όσοι δανειολήπτες πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις μπορούν να κάνουν χρήση των σχετικών διατάξεων.

* Ο Δημήτρης Μπούκας είναι δικηγόρος, διαμεσολαβητής και συντονιστής του Ν. 4469/2017 για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών.

Share This