Τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε για την συνταξιοδότησή σας φέτος και γενικά από εδώ και πέρα από το Δημόσιο και το νέο ασφαλιστικό.

Γιάννης Μαυρωνάς -δικηγόρος

Oι παραιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, λόγω της κατάστασης περιορισμού κυκλοφορίας πλην των περιπτώσεων που δεν υφίσταται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής. Υποβάλλονται ως υπεύθυνη δήλωση παραίτησης στην σελίδα gov.gr, όπου η ταυτοποίηση γίνεται με κωδικούς TAXIS.
H προθεσμία ανάκλησης παραίτησης 1 μήνας από την υποβολή της αίτησης.
Μετά ακολουθεί η αίτηση απονομής σύνταξης προς όλα τα Ταμεία (κύρια σύνταξη, επικουρικό ,μέρισμα, εφάπαξ)
Προσοχή: Ο συντάξιμος χρόνος και η απαραίτητη ηλικία υπολογίζονται μέχρι 31 Αυγούστου (λύση υπαλληλικής σχέσης).

 

 

Share This