Ένα ανησυχητικό φαινόμενο, όπως ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς, είναι το γεγονός ότι εκδίδονται βεβαιώσεις μετακίνησεις από και προς στην εργασία σε άτομα που έχει ανασταλεί η σύμβασή τους. Για κάθε βεβαίωση που δεν ισχύει και διαπιστωθεί σε έλεγχο ο εργοδότης θα λαμβάνει πρόστιμο 10.500 ευρώ και θα υπάρχει ανάλογη ποινή και σε αυτούς που έχουν τη βεβαίωση.

 

Share This