Τον Απρίλιο θα παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο το χωροταξικό νομοσχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει την ενεργοποίηση της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης μέσω της Ψηφιακής Τράπεζας.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα του “Ελεύθερου Τύπου”, το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

1. Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης:
Στην ενεργοποίηση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης πρόκειται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα το υπουργείο Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας του Ελεύθερου Τύπου, σε αυτή τη φάση εξετάζονται όλοι οι παράμετροι που θα «ξεμπλοκάρουν» τη διαδικασία που βρίσκεται για χρόνια στον πάγο και έχει αφήσει μετέωρους χιλιάδες ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τους τίτλους που έχουν στην κατοχή τους.

2. Ψηφιακή Τράπεζα Γης:
Συγκεκριμένα, προβλέπεται η Τράπεζα Γης να αγοράζει συντελεστή δόμησης από τους ιδιοκτήτες των διατηρητέων ή και των χαρακτηρισμένων μνημείων και να τον πουλάει σε αυτούς που έχουν αυθαίρετα με πολύ μεγάλες παραβάσεις. Αυτοί που θα λαμβάνουν τα χρήματα δίνοντας συντελεστή θα υποχρεούνται στην αποκατάσταση των διατηρητέων και αυτοί που θα αγοράζουν τον συντελεστή στη σύννομη τακτοποίηση των παραβάσεών τους.

Η Ψηφιακή Τράπεζα Γης θα μπορεί επίσης να υλοποιεί ανταλλαγές εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών, οι οποίες είναι μπλοκαρισμένες είτε επειδή είναι δασικές είτε για άλλο λόγο και δεν είναι οικοδομήσιμες, με άλλες δημόσιες εκτάσεις οι οποίες είναι διαθέσιμες και μπορούν να οικοδομηθούν. Παράλληλα, θα επιτρέπει σε Δήμους να πωλούν συντελεστή από δεσμευμένα αδόμητα ακίνητα, έτσι ώστε να αποκτούν πόρους για να απαλλοτριώσουν επιπλέον οικόπεδα, με σκοπό να κατασκευάσουν κοινόχρηστους χώρους.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΥΠΕΝ, στη χώρα μας έχουν συνολικά εκδοθεί 244.000 τίτλοι μεταφοράς συντελεστή από διατηρητέα και 184.000 τίτλοι από  ακίνητα.

3. Βελτίωση της ελκυστικότητας των οργανωμένων μορφών ανάπτυξης έναντι της κοινής εκτός σχεδίου δόμησης:

– Ισχυρά πολεοδομικά κίνητρα για τις οργανωμένες αναπτύξεις (βελτιωμένοι όροι δόμησης, επιτάχυνση διαδικασιών).

-Μείωση του συντελεστή δόμησης στην κοινή εκτός σχεδίου δόμηση, αύξηση στην περίπτωση βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (ενεργειακή εξοικονόμηση, ανακύκλωση, ΑΠΕ), αύξηση αρτιότητας εκτός σχεδίου για ξενοδοχεία.

4. Απλούστευση και βελτίωση της σαφήνειας του συστήματος χρήσεων γης.

-Μείωση των γενικών χρήσεων γης από 16 σε 6.

-Ενιαία χρήση των ίδιων κατηγοριών χρήσεων γης σε όλες τις μορφές του χωρικού σχεδιασμού.

5. Απλούστευση, επιτάχυνση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.

– Αποκατάσταση της ιεραρχικής σχέσης μεταξύ των ειδικών και των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων, ούτως ώστε να μην προκύπτουν ασάφειες και ανασφάλεια δικαίου για τις επενδύσεις.

-Μηχανισμός γρήγορης επίλυσης αντιφάσεων μεταξύ διαφορετικών χωρικών σχεδίων.

-Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής των θαλάσσιων χωροταξικών πλαισίων μόνο στον θαλάσσιο χώρο.

-Μεγάλη επιτάχυνση των Τοπικών Πολεοδομικών Τοπικών Σχεδίων από 12 σε 2,5 χρόνια.

-Επιτάχυνση των Ειδικών Πολεοδομικών Τοπικών Σχεδίων από 3 σε 1 χρόνο.

-Άμεσος χαρακτηρισμός του τοπικού οδικού δικτύου και ενσωμάτωση τοπικού σχεδίου πρόληψης αντιμετώπισης καταστροφών.

6. Αξιοποίηση ιδιωτών μηχανικών στις διαδικασίες έγκρισης και ελέγχου σχεδίων.

-Πιστοποιημένοι αξιολογητές Πολεοδομικών και Χωροταξικών Σχεδίων.

-Ενίσχυση Επιθεωρητών Δόμησης.

7. Απλοποίηση και εξορθολογισμός του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας, διευκόλυνση της μείωση του χωρικού αποτυπώματος των κτιρίων με αντίστοιχη αύξηση του ύψους, ασφάλεια δικαίου με την άρση ασαφειών).

Share This