Οι δικαιούχοι θα πρέπει να κάνουν «Υπεύθυνη δήλωση COVID-19» στον διαδικτυακό τόπο του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου και στο πεδίο «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΔΝ» του μενού.Έτσι γίνονται δικαιούχοι για τα μέτρα στήριξης των ναυτικών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού, και λαμβάνουν την ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ.

Share This