Οι νέες προθεσμίες Εργοδοτών και εργαζομένων και η δυνατότητα διορθώσεων των δηλώσεων στην ΕΡΓΑΝΗ Παρατάσεις για την υποβολή αρχικών δηλώσεων στην ΕΡΓΑΝΗ, από επιχειρήσεις και εργαζόμενους, για να λάβουν τα μέτρα στήριξης, αλλά και χρονικό περιθώριο για διορθώσεις και ανακλήσεις δηλώσεων που έχουν ήδη υποβληθεί παρέχει το υπουργείο Εργασίας.

Μπαζιωτόπουλος Λεωνίδας Λογιστής – Φοροτεχνικός

Αιτία των παρατάσεων είναι οι ασάφειες του πλαισίων των μέτρων στήριξης, τα πολλά τεχνικά προβλήματα που ανέκυψαν με κλάδους και εργαζόμενους που δεν τους δέχονταν η πλατφόρμα τις δηλώσεις τους, καθώς και τα τρία «κύματα» ανακοίνωσης των επιχειρήσεων που ενισχύονται. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να μειωθούν τα λάθη και οι αδικίες, δίνεται η δυνατότητα διορθώσεων των δηλώσεων που έχουν ήδη υποβληθεί, αλλά και παρατάσεις στις προθεσμίες και δεύτερες ευκαιρίες. Στην αρχή, δεν δινόταν η δυνατότητα διόρθωσης ή ανάκλησης των δηλώσεων, πράγμα που δημιούργησε προβλήματα. Σημειώνεται ότι η εγκύκλιος του υπουργού Εργασίας προβλέπει ότι, στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις ανακαλούν ή τροποποιούν τη δήλωση στην ΕΡΓΑΝΗ, οφείλουν να γνωστοποιούν την κίνησή τους, αυθημερόν στους εργαζόμενους που απασχολούν προκειμένου να προβούν και εκείνοι στις διορθώσεις. Οι νέες προθεσμίες για τις διορθώσεις είναι 11 – 13 Απριλίου για την “πρώτη περίοδο” των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, από 21 έως 23 Απριλίου για την “δεύτερη περίοδο” και από 1 – 3 Μαΐου, για τους κλάδους της “τρίτης περιόδου” των ΚΑΔ. Στα συγκεκριμένα τριήμερα οι εργοδότες θα μπορούν να: *Διορθώσουν τα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης. *Να ανακαλέσουν τυχόν εκ παραδρομής δήλωσης εργαζόμενου ή εργαζομένων σε αναστολή. *Να προσθέσουν επιπλέον εργαζόμενους σε αναστολή. *Να προσθέσουν ή να διορθώσουν στοιχεία που αφορούν τη μίσθωση ακινήτου. *Να διορθώσουν ή να αλλάξουν κατηγορία υπαγωγής από ΚΑΔ πληττόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας που ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής. Οι προθεσμίες για τους εργαζόμενους Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή και έχουν λάβει γνωστοποίηση της αναστολής της σύμβασης εργασίας τους από τις επιχειρήσεις –εργοδότες τους, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ, σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων σε τρείς φάσεις των δέκα ημερών.

Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ [χρονικό διάστημα από 1/4 έως και 10/4] • Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, ως ακολούθως:

Την 1/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1

Την 2/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2

Την 3/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3

Την 4/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4

Την 5/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5

Την 6/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6

Την 7/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7

Την 8/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8

Την 9/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9

Την 10/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

• Διορθώσεις – συμπληρώσεις – ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων μετά την ολοκλήρωση της Α’ Περιόδου υποβολών, από 11/4 έως και 13/4. • Καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από 15/4 έως και 17/4.

Μετά το πέρας του διαστήματος της Α’ Περιόδου για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, όσοι εργαζόμενοι, είτε δεν υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση, είτε οι συμβάσεις τους τίθενται σε αναστολή σε μεταγενέστερο χρόνο, μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, ως ακολούθως:

Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ [χρονικό διάστημα από 11/4 έως και 20/4] • Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, ως ακολούθως:

Την 11/4/2020 όσων εργαζόμενων το ΑΦΜ λήγει σε 1

Την 12/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2

Την 13/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3

Την 14/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4

Την 15/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5

Την 16/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6

17/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7

Την 18/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8

Την 19/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9

Την 20/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

• Διορθώσεις – συμπληρώσεις – ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων μετά την ολοκλήρωση της Β’ ΠΕΡΙΌΔΟΥ υποβολών, από 21/4 έως και 23/4. • Καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από 27/4 έως και 30/4 Μετά το πέρας του διαστήματος της Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, όσοι εργαζόμενοι δεν υπέβαλαν υπεύθυνη δήλωση, μπορούν να την υποβάλλουν, ως ακολούθως: Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ [χρονικό διάστημα από 21/4 έως και 30/4] • Υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, ως ακολούθως:

Την 21/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1

Την 22/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2

Την 23/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3

Την 24/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4

Την 25/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5

Την 26/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6

Την 27/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7

Την 28/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8

Την 29/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9

Την 30/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

Διορθώσεις – συμπληρώσεις – ανακλήσεις υπεύθυνων δηλώσεων μετά την ολοκλήρωση της Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ υποβολών, από 1/5 έως και 3/5. • Καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από 5/5 έως και 10/5
Share This