«Δημοσίευση την 09/04 με επιφύλαξη για κάθε πιθανή μελλοντική μεταβολή»

Επιμέλεια :Μάρα Μεθενίτη -φοροτεχνικός -Σοφία Γκλιάτη-φοροτεχνικός

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΟΥ ΛΗΞΗ ΤΡΕΧ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ & ΔΟΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ 31/03 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 10/04) * Η 10Η/04 ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ ΑΡΑ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΩΣ 09/04 31/08 ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ 30/04 31/08 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ή ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ 31/03 31/08 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ή ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ 30/04 31/08 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΗ Ή ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ 31/03 31/08 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΗ ‘Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ 30/04 31/08

2.

ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ – τ.ΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΛΗΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ Ή ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 31/03 30/09 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ Ή ΠΟΥ ΕΧΕΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 30/04 31/10 ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ Ή ΠΟΥ ΕΧΕΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΟΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ(ΚΕΑΟ) 31/03 & 30/04 31/03 & 30/04 30/06 & 31/07 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ Ή ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ΔΟΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ(ΚΕΑΟ) 31/03 & 30/04 31/03 & 30/04 30/06 & 31/07 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

 

3.

ΕΦΚΑ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ- τ.ΟΑΕΕ,ΤΣΑΥ κτλ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΛΗΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ , ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΓΡΟΤΕΣ( ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ Ή ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) ​ ​ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 31/03 (ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 10/04) * Η 10Η/04 ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ ΑΡΑ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΩΣ 09/04 30/09, Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 4 ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΓΡΟΤΕΣ(ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ Ή ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) ​ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 30/04 30/09, Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΟ ΤΙΣ 4 ΙΣΟΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΓΡΟΤΕΣ( ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ Ή ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ) ​ ΔΟΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΚΕΑΟ) 31/03 & 30/04 31/03 & 30/04 30/06 & 31/07 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ Ή ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ ΔΟΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ (ΚΕΑΟ) 31/03 & 30/04 31/03 & 30/04 30/06 & 31/07 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

Share This