Σε αλλαγές των εκτιμήσεών της για τιμές των μετοχών των ελληνικών τραπεζών καθώς και για την πορεία της κερδοφορίας τους προχωρά η Goldman Sachs μετά και την ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων δ’ τριμήνου. Όπως σημειώνει αναμένει καθυστερήσεις στη μείωση των NPEs και “πάγωμα” των τιτλοποιήσεων. Ο δείκτης ROTE στο δ’ τρίμηνο για το σύνολο των ελληνικών τραπεζών διαμορφώθηκε στο 1% (εξαιρουμένων των 500 εκατ. ευρώ της απομείωσης για την Εθνική Ασφαλιστική), σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της G.S.

Τα βασικά στοιχεία του τριμήνου, όπως επισημαίνεται ήταν: (1) οι υψηλότερες από τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες, (2) οι οποίες αντισταθμίστηκαν από τα ισχυρά μη βασικά / εμπορικά έσοδα σε επιλεγμένες τράπεζες και (3) το guidance για μια πιο αργή πορεία μείωσης των NPEs στο επόμενο διάστημα με ορισμένες από τις μεγάλες τιτλοποιήσεις NPEs που αναμένονται για το α’ εξάμηνο να “παγώνουν”.

 

Share This