Με τεχνικά προβλήματα ξεκίνησε σήμερα το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για τους εργαζομένους που το ΑΦΜ τους τελειώνει στο ψηφίο 0.

Λεωνίδας Μπαζιωτόπουλος -φοροτεχνικός

Η σελίδα «πέφτει» ανα τακτά χρονικά διαστήματα και θα πρέπει οι εργαζόμενοι να κάνουν υπομονή. Ενημερώνουμε ότι αν για τεχνικούς λόγους ή για οποιουσδήποτε άλλους λόγους κάποιος δεν μπορέσει να υποβάλλει σήμερα αίτηση, θα μπορέσει να το κάνει σε λίγες ημέρες και ειδικά από τις 11 Απριλίου στην Β’ ΦΑΣΗ υποβολής για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 μέχρι το 0. Δηλαδή στις 11/4 αρχίζει ξανά υποβολή από τα ΑΦΜ σε 1, στις 12/4 τα ΑΦΜ σε 2 και ούτω καθ εξής.

Share This