Μέτρα ύψους 500 δις ευρώ θα λάβουν οι χώρες της ΕΕ για την ανάταση του συστήματος υγείας, την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και την στήριξη του εργατικού δυναμικού. Αναμφίβολα η περαιτέρω στήριξη με ευνοϊκότερους όρους δανεισμού, θα βοηθήσει την διαχείριση κόστους του κορωνοϊού.

Δάφνη Γρηγοριάδη -Οικονομολόγος

Όμως, θα έπρεπε να είχε αλλάξει και η οικονομική πολιτική όσον αφορά την κατανομή των χρημάτων. Το οτι αντιστοιχεί σε κάθε χώρα χρηματοδότηση ύψους 2% επί του ΑΕΠ για την κάλυψη των παραπάνω τριών τομέων είναι δίκαιο, όμως το ύψος της χρηματοδότησης θα έπρεπε να δίνεται με κριτήριο ποιος τομέας πρέπει να στηριχθεί περισσότερο σε κάθε χώρα. Για παράδειγμα χώρες με περισσότερα κρούσματα που άργησαν να λάβουν μέτρα περιορισμού μετακίνησης, θα έπρεπε να δικαιούνται μεγαλύτερο ύψος χρηματοδότησης στην υγεία. Η Ελλάδα ως μια χώρα που έγκαιρα έλαβε μέτρα, με χαμηλό αριθμό κρουσμάτων συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες αλλά με εύθραυστη οικονομία, θα έπρεπε να λάβει μεγαλύτερο ύψος χρηματοδότησης για την στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Η προσπάθεια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να γίνεται πιο στοχευμένα, μέσα από την χάραξη στρατηγικής για την διαχείριση κρίσεων και όχι ακολουθώντας τις συντηρητικές Γερμανικές προτάσεις. Η ύφεση εκτός από συνέπειες, φέρνει και ευκαιρίες δίνοντας δημιουργική σκέψη στο εργατικό δυναμικό για το πως θα προσαρμοστεί την νέα εποχή. Η τεχνολογία, τα φάρμακα και τα τρόφιμα είναι οι κλάδοι με την μεγαλύτερη άνοδο αυτή την περίοδο. Ειδικά ο κλάδος των τροφίμων, καθώς σε περιόδους κρίσης οι άνθρωποι δίνουν προτεραιότητα στις πρωταρχικές τους ανάγκες. Κάτι το οποίο αποτύπωσε ο Μάσλοου στην ιεραρχία των ανθρώπινων αναγκών, και σήμερα αναγνωρίζουμε την διαχρονική της σημασία. Υπάρχουν και τομείς οι οποίοι δεν έχουν σημειώσει μεγάλες απώλειες όπως η αγορά ενέργειας και οτιδήποτε σχετίζεται με το περιβάλλον καθώς είναι κλάδοι με θετικό αποτύπωμα στον πλανήτη και απαιτούν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Η εύρεση συνταγής για την διαχείριση των προηγούμενων κρίσεων ήταν πιο απλή. Η διοχέτευση ρευστότητας ήταν αρκετή από μόνη της για να “σηκώσει’’ επιχειρήσεις και κατανάλωση σε επίπεδα προ κρίσης. Σήμερα χρειάζεται επιπλέον η εύρεση μιας νέας οικονομικής φιλοσοφίας με ανθρωποκεντρικές διαστάσεις. Ήδη ακούγεται στον τραπεζικό κλάδο πως σχεδιάζεται η δημιουργία νέων προϊόντων που θα συνυπολογίζουν και κοινωνικούς εκτός από οικονομικούς παράγοντες.

Share This