Σχεδόν καμία μεταβολή δεν θα υπάρξει στην τιμή του τυπικού πασχαλινού καλαθιού στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ το 2020 λόγω της κρίσης του ιού COVID-19 σε σχέση με το 2019, όπως προκύπτει από σχετικά στοιχεία της έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, (ΙΕΛΚΑ). Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε από την 1η έως τις 3 Απριλίου 2020 και τα αποτελέσματα της βασίστηκαν στις απαντήσεις 1.050 καταναλωτών.

Συνολικά το μέσο τυπικό καλάθι του 2020 στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ υπολογίζεται στα 53,66 ευρώ παρουσιάζει μεταβολή της τάξης του -0,4% σε σχέση με το 2019 όταν ήταν 53,86 ευρώ. Το μέσο εύρος τιμών εντός των εξεταζόμενων κατηγοριών παραμένει υψηλό με 32%, καταδεικνύοντας ότι οι καταναλωτές για άλλη μία χρονιά έχουν πρόσβαση σε μεγάλο εύρος εναλλακτικών επιλογών (διαφορετικές ποικιλίες, ποιότητες, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, αξιοποίηση προσφορών και εκπτώσεων.

Share This