Συμπληρωματικές οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρων κατόπιν ελέγχου λόγω της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού δίνει ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής.

Αναλυτικά, με την απόφαση του κ. Πιτσιλή προσδιορίζεται ότι:

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αρμόδιων Ελεγκτικών Υπηρεσιών, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr).

-Απαιτείται η σάρωση ή η φωτογραφική απεικόνιση κ.λπ., των ως άνω ζητηθέντων παραστατικών εγγράφων.

-Απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του φορολογούμενου με την οποία θα δηλώνεται ότι τα ανωτέρω αντιπροσωπεύουν ακριβή αντίγραφα.

-Οι ελεγκτικές υπηρεσίες δύνανται εφόσον κριθεί σκόπιμο, ή δειγματοληπτικά μετά το τέλος των περιοριστικών μέτρων, να ζητούν την προσκόμιση των πρωτότυπων εγγράφων που στάλθηκαν

-Παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους αποστολής των ζητηθέντων παραστατικών, εγγράφων κλπ. σε αντίγραφα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες.

Share This