Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ξεκινάει στις 11/04/2020 η υποβολή των αιτήσεων για τους εργαζομένους όπου αναστάλθηκε η εργασία τους α)από τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή και β)από τις επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά.

Μιχάλης Αντωνόπουλος -φοροτεχνικός

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις υπέβαλαν την αίτηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ την 01/04/2020 και μετά. Επομένως και οι υπάλληλοι των συγκεκριμένων επιχειρήσεων θα υποβάλουν από την δική τους πλευρά την αίτησή στην πλατφόρμα www.supportemployees.yeka.gr σύμφωνα πάλι με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους δηλαδή για παράδειγμα : στις 11 Απριλίου πάει το 1 , στις 12 Απριλίου το 2 και ούτω καθεξής. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μπουν στην παραπάνω πλατφόρμα με τους κωδικούς του taxis και να συμπληρώσουν τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν. Αυτά τα στοιχεία είναι τα εξής: -το προσωπικό τους mail, -ο αριθμός τηλεφώνου, ​​​​ -το iban του λογαριασμού όπου θα τους πιστωθούν τα χρήματα αλλά και σε ποια τράπεζα ανήκει.
Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι είναι το δεύτερο γκρουπ που θα υποβάλει τις αιτήσεις από 11/4/2020 έως 20/04/2020 και θα λάβουν τα 800,00 ευρώ από τις 27 έως 30 Απριλίου 2020. Υπολείπονται και οι τελευταίοι εργαζόμενοι, όπου ο εργοδότης μπορεί να δηλώσει ότι πλήττεται η επιχείρησή του έως τις 20 Απριλίου και τότε οι εργαζόμενοι αυτοί πάλι θα υποβάλουν με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους δηλαδή το 1 θα υποβάλει αίτηση στις 21/04/2020, το 2 στις 22/04/2020 και ούτω καθεξής. Οι συγκεκριμένες αιτήσεις που θα υποβληθούν στο δεκαήμερο 21 έως 30 Απριλίου θα λάβουν τα 800,00 ευρώ από τις 5 έως τις 10 Μαΐου 2020. Τέλος οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θα λάβουν τα 800,00 ευρώ από τις 15 Απριλίου Μ. Τετάρτη έως 17 Απριλίου Μ. Παρασκευή.

Share This