Κοινή φορολογική δήλωση μπορούν να υποβάλουν οι έγγαμοι σύζυγοι αλλά και τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης. Εφόσον τα ζευγάρια αυτά θέλουν να υποβάλουν κοινή δήλωση οφείλουν να ενημερώσουν το Τμήμα –Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας ΔΥΟ με δήλωση μεταβολής. Οι σύζυγοι πρέπει να υποβάλουν χωριστά φορολογικές δηλώσεις χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, ο καθένας για τα εισοδήματα, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Οι έγγαμοι μπορούν να υποβάλουν χωριστά τις φορολογικές τους δηλώσεις ο καθένας για τα εισοδήματα του,αρκεί μόνο ο ένας εκ των δυο να έχει δηλώσει την επιλογή αυτή σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο σύστημα TAXISNET σε προθεσμία που έληξε στις 29 Φεβρουαρίου.

Στο κάτω μέρος του πίνακα 1 στην 1η σελίδα του εντύπου Ε1 όπου αναγράφονται τα στοιχεία του φορολογουμένου, υπάρχει ένδειξη για όσους συζύγους επιλέγουν την υποβολή χωριστών δηλώσεων. Δίπλα από τη φράση “χωριστή δήλωση συζύγων “, ο σύζυγος που έχει εκδηλώσει την επιθυμία να υποβάλει χωριστή δήλωση πρέπει να πατήσει πάνω στην στη λέξη “ ΝΑΙ “ και στη συνέχεια να αναγράψει τον ΑΦΜ του άλλου συζύγου.

Share This