Ο περιορισμός των οικονομικών δραστηριοτήτων, λόγω του κορονοϊού, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή δε φαίνεται να έχει επηρεάσει τον κλάδο του φυσικού αερίου.

Κι αυτό συνέβη από τη στιγμή που τέθηκαν σε εφαρμογή τα περιοριστικά μέτρα ανάσχεσης της πανδημίας και έως σήμερα, η σημαντική ενίσχυση της κατανάλωσης καυσίμου για ηλεκτροπαραγωγή προστάτευσε τον κλάδο από τις όποιες επιπτώσεις.
Σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες, η κατακόρυφη «βουτιά» των διεθνών τιμών LNG άνοιξε τον δρόμο για τη μείωση του κόστους λειτουργίας των μονάδων φυσικού αερίου. Μία θετική συγκυρία που έσπευσαν να αξιοποιήσουν οι εγχώριοι ηλεκτροπαραγωγοί, με συνέπεια το φυσικό αέριο να αυξήσει το μερίδιό του στο εγχώριο μίγμα καυσίμων για παραγωγή ρεύματος.

Διαφορετική εικόνα τον Μάρτιο από το πρώτο δίμηνο

Μάλιστα, η «προέλαση» του φυσικού αερίου, έναντι των υπόλοιπων καυσίμων, υπεραναπλήρωσε τη μείωση της ζήτησης σε ρεύμα που προκάλεσαν τα περιοριστικά μέτρα. Ως αποτέλεσμα, τον μήνα Μάρτιο παρουσιάστηκε σημαντική αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου στην ηλεκτροπαραγωγή, έναντι του αντίστοιχου περσινού μήνα, ενώ η αύξηση αυτή φαίνεται επίσης να συνεχίζεται και στο πρώτο διάστημα του Απριλίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξέλιξη αυτή αντέστρεψε την εικόνα που είχε διαμορφωθεί στο διάστημα Ιανουάριος-Φεβρουάριος. Κι αυτό γιατί το εν λόγω δίμηνο η ζήτηση αερίου για ηλεκτροπαραγωγή ήταν μικρότερη απ’ ό,τι την αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους.
Όσον αφορά τις καταναλώσεις του Μαρτίου, θετικά λειτούργησε επίσης η αύξηση της ζήτησης στα οικιακά δίκτυα, γεγονός που θα πρέπει να αποδοθεί στις αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν σε ένα σημαντικό μέρος της επικράτειας. Παράλληλα, τον ίδιο μήνα δεν υπήρξε ουσιαστική μεταβολή στη ζήτηση από τον βιομηχανικό τομέα.

 

Share This