Την ικανοποίησή του εκφράζει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος διότι το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εντάσσει ως δικαιούχους στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης και όλους τους λογιστές – φοροτεχνικούς που ασκούν το επάγγελμα μέσω της συμμετοχής τους σε νομικά πρόσωπα.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του έγινε δεκτό το σχετικό αίτημά του από το υπουργείο καθώς επίσης και το αίτημα του φορέα, ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα των 600 ευρώ και οι ΚΑΔ που είναι συναφείς με τις δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος και δεν είχαν μέχρι σήμερα ενταχθεί.

Από σήμερα και οι ενεργοί λογιστές – φοροτεχνικοί, με την ιδιότητα του εταίρου σε νομικό πρόσωπο, και όλοι πλέον οι οικονομολόγοι είναι δικαιούχοι της «Επιταγής Κατάρτισης των 600 ευρώ», στο πλαίσιο της δράσης της ενίσχυσης των επιστημόνων, με προσόντα και δεξιότητες που αποτελούν εργαλεία για την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας τους.

Share This