Εντείνεται η κόντρα μεταξύ των εργαζομένων στον ΟΛΠ και της διοίκησης με αφορμή τη συμφωνία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης για τη λειτουργία της Προβλήτας I μεταξύ Οργανισμού και της ΣΕΠ- Cosco που ελέγχει τις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ. Και οι δύο εταιρείες είναι κάτω από την ομπρέλα της Cosco όμως έχουν ξεχωριστή διοίκηση.

Η συγκεκριμένη συμφωνία δεν περιλαμβάνει καμία απολύτως αλλαγή στο εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων της ΟΛΠ Α.Ε. τονίζει η διοίκηση του Οργανισμού, όμως οι εργαζόμενοι έχουν άλλη άποψη.

Σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ) επανέρχεται στο θέμα και επισημαίνει:

«1.Εν μέσω της πανδημίας του covid-19 και ενώ οι εργαζόμενοι στον ΟΛΠ κρατούμε το κεντρικό λιμάνι της χώρας ανοιχτό διασφαλίζοντας την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς, βιώνουμε την αποκάλυψη του σχεδιασμού της διοίκησης του ΟΛΠ για την εφαρμογή της συνεκμετάλλευσης και της ουσιαστικής ενοποίησης των δύο Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ) του ΟΛΠ Α.Ε και της ΣΕΠ Α.Ε.

Σ2.τις 9.4.2020, δόθηκε στην δημοσιότητα από τη διοίκηση του ΟΛΠ το νέο οργανόγραμμα συνολικά για τον Σ.ΕΜΠΟ του ΟΛΠ και της ΣΕΠ. Σύμφωνα με αυτό η ιεραρχία της ΣΕΠ, δηλαδή μίας άλλης ανταγωνιστικής εταιρείας, τίθεται επικεφαλής της λειτουργίας των δύο Σ.ΕΜΠΟ του ΟΛΠ και της ΣΕΠ. Υλοποιείται με αυτό τον τρόπο η συνεκμετάλλευση και η λειτουργική ενοποίηση των δύο Σ.ΕΜΠΟ σε όλους τους τομείς.

3.Ως εργαζόμενοι θέσαμε εξ αρχής τις επιφυλάξεις μας, ότι η απόφαση της Διοίκησης του ΟΛΠ οδηγεί σε λειτουργική προσχώρηση της Προβλήτας Ι στην ΣΕΠ και επιπλέον θα οδηγήσει σε μόχλευση των εργασιακών σχέσεων σε βάρος των θεσμικών κατοχυρώσεων των εργαζομένων της ΟΛΠ Α.Ε.

4.Κοινοποιήσαμε τις επιφυλάξεις μας και τις διαφωνίες μας τόσο στη Διοίκηση του ΟΛΠ, όσο και στην κυβέρνηση, ΡΑΛ, ΔΑΛ, ΤΑΙΠΕΔ και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την από 26/2/20 επιστολή μας» και συνεχίζει:

«Θεωρούμε ότι διαψεύδονται οι μέχρι πρόσφατα επίσημες τοποθετήσεις της Διοίκησης του ΟΛΠ ότι η πρόθεσή τους εξαντλείται στην αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών από την ΣΕΠ.

Αντιθέτως επαληθεύονται οι αρχικοί φόβοι των συνδικάτων για το τι υπέκρυπταν πίσω από τον τίτλο της συμφωνίας «συμβουλευτικές υπηρεσίες».

Η Διοίκηση του ΟΛΠ μετά την έκδοση σχετικού Δελτίου Τύπου στις 10/4/20, στην τελευταία μας συνάντηση, στις 13/4/20, επιχείρησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες μας, δίνοντας διαβεβαιώσεις για την μη αλλαγή των εργασιακών σχέσεων.

Επειδή όμως τα γεγονότα δεν είναι στατικά συνεχίζουμε να διατηρούμε τις ανησυχίες μας.

Καλούμε την κυβέρνηση, το ΤΑΙΠΕΔ και τα θεσμικά όργανα ΡΑΛ, ΔΑΛ και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. να πάρουν δημόσια θέση.

Ως ΟΜΥΛΕ θα παρακολουθούμε την όλη εξέλιξη με αιχμή τα εργασιακά ζητήματα και σε κάθε περίπτωση θα περιφρουρήσουμε τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, καθώς και την αδιασάλευτη θεσμική λειτουργία του Οργανισμού».

Ο ΟΛΠ από την πλευρά του αντιτάσσει στις θέσεις της ΟΜΥΛΕ τα εξής επιιερήματα:

«α) Η ΟΛΠ Α.Ε. υπέγραψε συμφωνία παροχής υπηρεσιών project management με την ΣΕΠ Α.Ε. η οποία είχε νομίμως αναγγελθεί στις Ελληνικές Αρχές (Γ.Ε.ΜΗ 23639/27-02-2020 και 31153/18-03-2020) καθώς και στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και της εταιρείας. Η συμφωνία αυτή προτού αναγγελθεί είχε εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΠ Α.Ε. μετά από εισήγηση του Administration Board.

β) Τα οφέλη της ΟΛΠ Α.Ε. από αυτή τη συμφωνία θα είναι πολύ σημαντικά διότι εξασφαλίζουν την αύξηση του φορτίου που θα εξυπηρετηθεί στον Προβλήτα Ι πάνω από 30% σε ετήσια βάση σε σχέση με το 2019, κάτι που θα αποβεί και σε όφελος των εργαζομένων. Είναι εύκολα κατανοητό ότι το ποσοστό είναι ιδιαιτέρως μεγάλο, έχοντας υπόψη και την κρίση στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω του COVID-19 καθώς και την πτώση στους τομείς της Κρουαζιέρας, της Ακτοπλοΐας και του RΟRΟ.

γ) Η Εταιρεία μέσω του Aναπληρωτή Διευθύνοντα Συμβούλου, Υπεύθυνο του Tμήματος Εργασιακής Λειτουργίας και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοίκησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού, ενημέρωσε τους εκπροσώπους των Σωματείων στις 6/3/2020, για την προτεινόμενη οργανωτική δομή του Προβλήτα Ι του Τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά, εξηγώντας ταυτόχρονα και τα οφέλη της ΟΛΠ Α.Ε. από αυτή τη συμφωνία. Η οργανωτική δομή του Προβλήτα Ι του Τερματικού Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά που τέθηκε στην προσοχή των εκπροσώπων των Σωματείων είναι η ίδια με αυτή που κυκλοφόρησε την 1η Απριλίου 2020, ημέρα όπου επισήμως τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε. και ΣΕΠ Α.Ε.

Share This