Διευκρινίσεις για τις ρυθμίσεις του άρθρου 44 του ν. 4670/2020 σχετικά με παροχές του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του π. ΕΤΕΑΕΠ παρέχει απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, η οποία αναρτήθηκε στη “Διαύγεια”.

Στην υπουργική απόφαση, αναφέρεται ότι οι ήδη καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, που αφορούν αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, συνεχίζουν να καταβάλλονται, από την 1η Οκτωβρίου 2019, στο ύψος του ποσού που είχαν διαμορφωθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στις 31-12-2014.

Επί αιτήσεων απονομής επικουρικής σύνταξης και συνταξιοδότησης από 1.1.2015 και μετά, ο χρόνος της παράλληλης απασχόλησης υπολογίζεται στην επικουρική σύνταξη, όπως και ο λοιπός χρόνος επικουρικής ασφάλισης.Η υπουργική απόφαση που εκδόθηκε, αφορά όλες τις συντάξεις, ο υπολογισμός των οποίων έγινε ή θα γίνει (για τις εκκρεμείς), σύμφωνα με το ισχύον, κατά την έναρξη καταβολής της σύνταξης, προγενέστερο του ν. 4387/2016 νομικό πλαίσιο, οι οποίες, από 1.6.2016, επανυπολογίστηκαν /ή/ και αναπροσαρμόστηκαν, κατ’ εφαρμογή της προϊσχύουσας παρ. 4 και της ΥΑ οικ.25909/470/7.6.2016 (Β΄ 1605, διόρθωση σφάλματος Β΄ 1623) “Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης”. Ο επανυπολογισμός/ή/ και αναπροσαρμογή θα διενεργηθεί και θα εφαρμοστεί για την περίοδο, μέχρι 30.9.2019 και στις εκκρεμείς αιτήσεις, που είχαν υποβληθεί, μέχρι 31.12.2014.Η βασική αλλαγή που επέρχεται, αφορά την κατάργηση, από 1.10.2019, του επανυπολογισμού και της αναπροσαρμογής των ήδη καταβαλλόμενων ή καταβλητέων την 12η.5.2016 επικουρικών συντάξεων

 

Share This