Σε υποβάθμιση του outlook των ελληνικών τραπεζών σε “σταθερό” από “θετικό” προχώρησε σήμερα ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, εξαιτίας, όπως εξηγεί, των επιπτώσεων της κρίσης που προκαλεί στην οικονομία η πανδημία του κορονοϊού. Παράλληλα, τονίζει πως οι “σταθερές” προοπτικές αντανακλούν τις προσδοκίες του για τις θεμελιώδης πιστωτικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα στους επόμενους 12 με 18 μήνες.

Τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης αναμένεται να αντισταθμίσουν σε κάποιο βαθμό τις αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των δανείων τους, ενώ η επιδείνωση στα κεφάλαια των τραπεζών θα είναι μέτριου μεγέθους, και θα παραμείνουν σε επίπεδα υψηλότερα των εποπτικών απαιτήσεων, ενώ οι συνθήκες χρηματοδότησης και ρευστότητας αναμένεται να παραμείνουν σταθερές. Όπως τονίζει, οι ελληνικές τράπεζες θα προχωρήσουν πιθανώς σε αυξημένη χρήση των χρηματοδοτικών διευκολύνσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και της διατραπεζικής αγοράς repo.

 

Share This