Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αύξησημετοχικού κεφαλαάιου κατά 13,7 εκατομμύρια ευρώ της εισηγμένης στην αμερικανική χρηματαγορά Seanergy Maritime Holdings Corp.

Πιο συγκεκριμένα, στις 31 Μαρτίου 2020 ολοκληρώθηκε δημόσια προσφορά 40,6 εκατ. τίτλων με τιμή διάθεσης τα 0,17 δολάρια ανά τίτλο.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη δημόσια προσφορά μετοχικού κεφαλαίου ανήλθαν σε 6,9 εκατ. δολάρια με σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον θεσμικών χαρτοφυλακίων.

Λόγω της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε για συμμετοχή στην αύξηση κεφαλαίου, ο Ανάδοχος της δημόσιας προσφοράς προχώρησε σε πλήρη εξάσκηση του δικαιώματος προαίρεσης (over-allotment option), η οποία ολοκληρώθηκε στις 14 Απριλίου 2020, ταυτόχρονα με νέα έκδοση 50 εκατ. μετοχών, στην τιμή διάθεσης 0,135 δολάρια ανά μετοχή. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν ανήλθαν σε 6,8 εκατ. δολάρια.

Με το πέρας των συναλλαγών, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 119.983.439 κοινές μετοχές και τα Ίδια Κεφάλαια περίπου στα 42 εκατ. δολάρια.

Η Maxim Group LLC ενήργησε ως ο Ανάδοχος και των δύο εκδόσεων.

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. είναι η μοναδική εταιρεία εισηγμένη στο Αμερικανικό χρηματιστήριο που διαχειρίζεται αποκλειστικά στόλο πλοίων τύπου Capesize. Ο στόλος της Εταιρείας αποτελείται από δέκα πλοία, τύπου Capesize, με συνολική μεταφορική ικανότητα που ανέρχεται στους 1.748.581 τόνους και με μέση ηλικία στόλου τα 11 έτη.

 

Share This