Δήλωση  “ξεχασμένων” τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (https://tetragonika.govapp.gr) .Με κλικ στη κατηγορία “Ηλεκτροδοτούμενα “γίνονται διορθώσεις στα τετραγωνικά για όλα τα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα που είχαν δηλωθεί με ελλιπή τετραγωνικά.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μόλις επισκεφτούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα , έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν εάν η επιφάνεια για κάθε ακίνητο που έχουν στην κατοχή τους όπως αποτυπώνεται στο έντυπο Ε9 είναι η ίδια με τα όσα έχουν δηλωθεί στον οικείο δήμο και τον ΔΕΔΔΗΕ. Το Ε9 είναι το κλειδί για τη δήλωση των “ξεχασμένων “τετραγωνικών. Οι ιδιοκτήτες που θα διαπιστώσουν διαφορές θα πρέπει να δηλώσουν στους δήμους τα ίδια ακριβώς τετραγωνικά μέτρα για τα ακίνητα τους όπως αυτά εμφανίζονται στο Ε9. Στην περίπτωση που οι πολίτες διαπιστώσουν λάθη στην επιφάνεια ακινήτων που έχουν δηλώσει στο Έντυπο Ε9, καλό είναι να διορθώσουν πρώτα τα στοιχεία στο Ε9 και μετά να γίνουν διορθώσεις στους δήμους.

Αν πρόκειται για κλειστούς βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, πάρκινγκ) που συνιστούν διαιρεμένη ιδιοκτησία, οφείλονται τέλη και φόρος, οπότε κατά γενική αρχή θα πρέπει να υποβληθεί δήλωση.Αν τα τετραγωνικά μέτρα του Περιουσιολογίου ( Ε9) είναι λιγότερα από αυτά που είναι δηλωμένα στον ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να γίνει διόρθωση μέσω της πλατφόρμας. Η διαφορά θα εμφανίζεται αρνητική.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας δεν χρειάζεται να δηλώσουν όλοι οι ιδιοκτήτες την πραγματική επιφάνεια του ακινήτου στο οποίο έχουν δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία). Αρκεί να δηλωθεί από τον ιδιοκτήτη.

Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων εντός σχεδίου και εντός οικισμού θα πρέπει να τα δηλώσουν ώστε οι δήμοι να μπορούν να τους στέλνουν κάθε έτος ειδοποίηση για την καταβολή του ΤΑΠ.

Η δήλωση μέσω της πλατφόρμας αφορά μόνο τη διόρθωση της επιφάνειας του ακινήτου, σύμφωνα με την πραγματική του κατάσταση. Δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της χρήσης του ακινήτου μέσα από την πλατφόρμα.

Share This