Μετά από σύσταση του Eurogroup στις 9 Απριλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υποστήριξε τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου εγγυήσεων για τον κορονοϊό 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το ταμείο θα επιτρέψει στον Όμιλο ΕΤΕπ να αυξήσει την υποστήριξή του σε ευρωπαϊκές εταιρείες σε έως και 200 δισεκατομμύρια ευρώ – με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το ταμείο προβλέπει συνεισφορά και από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και θα είναι επίσης ανοικτό σε συνεισφορές τρίτων, για παράδειγμα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Θα συσταθεί επισήμως μόλις τα κράτη μέλη που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 60% του κεφαλαίου της ΕΤΕπ αναλάβουν τις αναγκαίες δεσμεύσεις. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ανάγκη δημιουργίας νέων μέσων ή διαδικασιών, το ταμείο μπορεί να δημιουργηθεί γρήγορα.

«Η Ευρώπη χρειάζεται μια φιλόδοξη πανευρωπαϊκή αντίδραση στην πανδημία. Αυτή η εγγύηση θα επιτρέψει στον Όμιλο ΕΤΕπ να διαδραματίσει ισχυρό ρόλο στη δέσμη μέτρων της ΕΕ που συμφωνήθηκαν από το Eurogroup. Οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ μας ζήτησαν να δράσουμε χωρίς καθυστέρηση και αυτό κάνουμε. Μπορούμε τώρα να κινηθούμε πολύ γρήγορα, να συνεργαστούμε με τους εταίρους της ΕΕ και να διασφαλίσουμε ότι η υποστήριξη θα φτάσει στις οικονομίες», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ Werner Hoyer. Το Ταμείο θα χρησιμεύσει ως προστατευτική ασπίδα για ευρωπαϊκές εταιρείες που αντιμετωπίζουν ελλείψεις ρευστότητας.

 

 

 

 

 

 

Share This