■Οι προ συμπληρωμένες δαπάνες είναι η πιο σημαντική από τις αλλαγές που θα έχει το βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης για τα εισοδήματα του 2019. Ειδικότερα, θα εμφανίζονται για πρώτη φορά σε προσυμπληρωμένα νέα πεδία τα ποσά των δαπανών που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι το 2019 προκειμένου να εξοφλήσουν λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, δίδακτρα, ασφάλιστρα ζωής, νοσήλια, δάνεια και πιστωτικές κάρτες κλπ.

Λεωνίδας Μπαζιωτόπουλος -φοροτεχνικός 

Στόχος της προσυμπλήρωσης των συγκεκριμένων στοιχείων στις φορολογικές δηλώσεις είναι να διευκολυνθούν οι εφορίες στον έμμεσο προσδιορισμό των πραγματικών φορολογητέων εισοδημάτων και οι φορολογούμενοι που θα εντοπίζονται με «αρνητικά» ποσά εσόδων και δαπανών θα καλούνται να δικαιολογήσουν τις αρνητικές διαφορές, επικαλούμενοι στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτές καλύφθηκαν με αποταμιεύσεις παρελθόντων ετών προερχόμενες από νόμιμα κτηθέντα εισοδήματα και έσοδα ή με άλλους τρόπους, όπως δάνεια ή δωρεές. Αν αυτό δεν αποδειχθεί από τον φορολογούμενο θα επιβάλλονται πρόστιμα.

■Ατομική εκκαθάριση, όπως και το 2019 , θα είναι η εκκαθάριση των δηλώσεων ακόμη και για ζευγάρια που κάνουν κοινή δήλωση . Αυτό σημαίνει ότι θα εκδοθούν περίπου 9 εκατομμύρια εκκαθαριστικά.

■Ενδιαφέρον για άμεση υποβολή φορολογικών δηλώσεων, αναμένεται να εκδηλωθεί κυρίως από αυτούς που έχουν λάβει επιστροφή φόρου. Σε περιπτώσεις παντρεμένων, αν ο ένας εκ των δύο δικαιούται επιστροφή και ο άλλος οφείλει να πληρώσει, δεν θα γίνεται συμψηφισμός. Τα χρήματα της επιστροφής θα πιστώνονται κανονικά και οι πληρωμές από τον άλλο σύζυγο θα γίνονται στον προγραμματισμένο χρόνο.

■Το αφορολόγητο. Στην φετινή δήλωση ισχύει ακόμη για μισθωτούς συνταξιούχους και κατ’ επάγγελμα αγρότης το χτίσιμο του αφορολόγητου με ένα ελάχιστο ποσοστό ηλεκτρονικών αποδείξεων . Συγκεκριμένα για εισόδημα έως 10.000 ευρώ θα πρέπει να συγκεντρωθούν ηλεκτρονικές αποδείξεις στο 10% του εισοδήματος για εισοδήματα από 10.001 ευρώ έως και 30.000 θα πρέπει να συγκεντρωθούν αποδείξεις στο 15% του ετήσιου και για εισοδήματα πάνω από τα 30.000 ευρώ θα πρέπει συγκεντρωθούν αποδείξεις στο 20% του ετήσιου εισοδήματος .

■Δόσεις και προθεσμίες: Μετά το άνοιγμα της εφαρμογής για την υποβολή των δηλώσεων η προθεσμία μέχρι και την ολοκλήρωση υποβολής του συνόλου των δηλώσεων αναμένεται να μείνει η 30η Ιουνίου. Εκείνο που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αλλάξει είναι ο τρόπος πληρωμής . Τούτο με δεδομένο ότι σε περίπου 2,5 εκ μισθωτούς και μη μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα έχει δοθεί αναστολή στην κάλυψη των φορολογικών τους υποχρεώσεων μέχρι και το τέλος Αυγούστου .Συνεπώς θα είναι δύσκολο να παραμείνει ως έχει το σύστημα των τριών διμηνιαίων δόσεων.

Share This