Η στήριξη του ESM κατά του κορωνοϊού δεν θα μοιάζει με τα μνημόνια του παρελθόντος.«Ο ESM ακολουθεί μια νέα προσέγγιση. Προσφέρουμε ένα μέσο, μια πιστωτική γραμμή για όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Το γεγονός ότι θα είναι διαθέσιμη για όλες τις χώρες με «προηγουμένως συμφωνημένους τυποποιημένους όρους» – όπως έχει προσδιορίσει το Eurogroup – συνιστά μια διαφορά σε σχέση με αυτό που συνέβη πριν από μια δεκαετία.Τότε, τα προγράμματα για την Ελλάδα, την Ιρλανδία ή την Πορτογαλία έπρεπε να είναι πολύ διαφορετικά το ένα από το άλλο, επειδή τα προβλήματα ήταν διαφορετικά. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έπρεπε να διαπραγματευτούν λεπτομερείς προϋποθέσεις, οι οποίες διέφεραν από χώρα σε χώρα. Αυτή τη φορά δεν θα είναι έτσι», τόνισε ο επικεφαλής του ESM.

Share This