Η νέα απόφαση ΣΤΕ :

Κώστας Τσουκαλάς -Δικηγόρος

-Επιδίκασε αναδρομικά 11 μηνών (Ιούνιος 2015-Μάιος 2016) μόνο στους συνταξιούχους που έχουν ασκήσει αγωγή. • Δεν χορηγεί αναδρομικά για το διάστημα 6-2016 έως 12-2018 αν και συνεχιζόταν η παρακράτηση

-Δεν χορηγεί αναδρομικά για το διάστημα 1-2013 έως 5-2015 Ποιες περικοπές έχουν κριθεί αντισυνταγματικές; Η περικοπή του ν.4024/2011 , δηλαδή η περικοπή στην κύρια σύνταξη στο ποσό που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ μεικτά .Η περικοπή του ν. 4051/2012 , δηλαδή η περικοπή στην κύρια σύνταξη, στο ποσό που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ μεικτά Η περικοπή του ν.4093/2012, δηλαδή η περικοπή στο άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης που υπερέβαινε το ποσό των 1.000 ευρώ μεικτά Αναδρομικά έως 7.338 ευρώ για τους συνταξιούχους του Δημοσίου Αναδρομικά έως 6.770 ευρώ για τους συνταξιούχους ΔΕΚΟ-Τραπεζών Αναδρομικά έως 6.402 ευρώ για συνταξιούχους του ΙΚΑ Αναδρομικά έως 3.300 ευρώ για τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ Αναδρομικά έως 1.300 ευρώ για τους χαμηλοσυνταξιούχους (με άθροισμα συντάξεων έως 1.000 ευρώ) Αναδρομικά έως 3.850 ευρώ για συνταξιούχους του ΝΑΤ. Αν επιστραφεί και η μείωση του 7% που κρίθηκε αντισυνταγματική για τις συντάξεις του ΝΑΤ με απόφαση του Εφετείου τότε τα αναδρομικά ξεπερνούν τα 7.000 ευρώ.

Share This