Η δημοσιονομική αντίδραση της ευρωζώνης υπήρξε έως τώρα ανεπαρκής και απειλεί την ενιαία αγορά, υποστήριξε το μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ Fabio Panetta σε άρθρο στο Politico.

Οι δράσεις των προϋπολογισμών πρέπει να είναι ανάλογες του μεγέθους το σοκ, δεν πρέπει να επιδεινώνονται από τον κατακερματισμό που προκύπτει από τις διαφορές στις αρχικές δημοσιονομικές θέσεις και δεν πρέπει να στρεβλώνουν τους κανόνες του παιχνιδιού εντός της ενιαίας αγοράς, τόνισε.

«Η δημοσιονομική αντίδραση των ευρωπαϊκών χωρών υπήρξε έως τώρα ασυνεπής με αυτές τις αρχές», έγραψε, μεταδίδει το Reuters.

«Η απειλή για την ενιαία αγορά είναι καθαρή: ανισομερής δημοσιονομική στήριξη υπονοεί ότι η γεωγραφική θέση μιας εταιρείας, αντί το επιχειρηματικό μοντέλο, θα είναι ο αποφασιστικός παράγοντας που θα καθορίσει αν θα επιβιώσει στην κρίση».

 

Share This