Σύμφωνα με έκθεση της DBRS, η είσοδος νέων εταιριών διαχείρισης κόκκινων δανείων στην ελληνική αγορά δημιουργεί ένα νέο τοπίο.

Οι εταιρίες διαχείρισης έχουν μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση στη διαχείριση απαιτήσεων, παίρνοντας μαθήματα από άλλα καθεστώτα και εφαρμόζοντάς τα στην ελληνική αγορά. Αυτό λογικά θα βοηθήσει την Ελλάδα, καθώς αναμένεται να ανακάμψει γρήγορα, μειώνοντας και το υψος των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στη χώρα, τονίζει ο οίκος.

Η DBRS επισημαίνει την είσοδο στην ελληνική αγορά «παικτών» όπως η Dovalue, η Cerved και η Intrum, αλλά και τη βελτίωση του νομικού πλαισίου στη χώρα.

Οι εταιρίες αυτές, σημειώνει, υιοθέτησαν προσέγγιση αντίστοιχη με αυτή στην Ιταλία όσον αφορά στα χαρτοφυλάκια ΝPLs: αποκτά και το προσωπικό διαχείρισης απαιτήσεων των τραπεζών μαζί με τα χαρτοφυλάκια των δανείων. Αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα, τόσο για τις τράπεζες καθώς και για τις εταιρίες εξυπηρέτησης καθώς οι τράπεζες καθαρίζουν τους ισολογισμούς τους και μειώνουν αναλογικά και το προσωπικό τους, κάτι που τους επιτρέπει να ασχοληθούν με τη βελτίωση των μοντέλων δανεισμού, ενώ οι εταιρίες διαχείρισης αποκτούν έμπειρα στελέχη με εμπειρία στα εν λόγω χαρτοφυλάλια.

Σε άλλες χώρες που εφαρμόστηκε αντίστοιχο μοντέλο, όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, το ύψος των ΝPLs σταθεροποιείται και υποχωρεί έκτοτε. Ο οίκος αναμένει αντίστοιχες θετικές τάσεις και στην ελληνική αγορά.

 

 

Share This