Σύμφωνα με την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού παρατείνεται έως και τις 24 Απριλίου 2020, ενόψει της διατήρησης των εκπαιδευτικών μονάδων κλειστών, για λόγους αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού.

Του Γιάννη Καρούζου, Δικηγόρου-Εργατολόγου

Η εν λόγω άδεια, προβλέφθηκε ως μέτρο διευκόλυνσης των εργαζόμενων γονέων για τη φροντίδα των τέκνων τους, λόγω της υποχρεωτικής αναστολής των εκπαιδευτικών μονάδων με απόφαση της κρατικής αρχής ήδη από τις 11 Μαρτίου 2020.

Σύμφωνα με την από 11.3.2020 ΠΝΠ, για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, η άδεια ειδικού σκοπού έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστον τριών (3) ημερών, την οποία ακολουθεί στη συνέχεια η χορήγηση μίας ημέρας κανονικής αδείας, σχήμα το οποίο επαναλαμβάνεται κυκλικά για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι τη λήξη του έκτακτου και προσωρινού μέτρου. Η άδεια αυτή μπορεί να χορηγηθεί και τμηματικά, εφόσον εξυπηρετούνται οι ανάγκες του εργαζόμενου, σύμφωνα πάντοτε με το ανωτέρω σχήμα χορήγησής της.

Για τη λήψη της άδειας αυτής, θα πρέπει ο εργαζόμενος, να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις λήψης ετήσιας κανονικής άδειας, τουλάχιστον 6 ημερών για εξαήμερη εργασία και 5 ημερών για πενθήμερη εργασία. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις, τότε θα δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται.

Δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού είναι οι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς παιδιών εφόσον τα παιδιά είτε είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, είτε φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο), είτε φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας των παιδιών, είτε είναι άτομα με αναπηρία και είναι ωφελούμενα σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους.

Παρόλο που με την από 20.3.2020 ΠΝΠ, επεκτάθηκε η δυνατότητα λήψης άδειας ειδικού σκοπού σε υπαλλήλους γονείς του δημοσίου τομέα, με τέκνα έως τεσσάρων ετών τα οποία δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, για τους μισθωτούς γονείς του ιδιωτικού τομέα, δεν υπήρξε ανάλογη πρόβλεψη.

Όπως αναλυτικά ορίζεται στην από 11.3.2020 ΠΝΠ, το δικαίωμα ισχύει και για τους δύο γονείς εφόσον είτε αμφότεροι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, ή αν ο ένας απασχολείται στο δημόσιο τομέα κι ο έτερος στον ιδιωτικό. Η δυνατότητα λήψης της άδειας προβλέφθηκε ακόμη για τις περιπτώσεις μονογονέα εργαζόμενου και για τους γονείς που έχουν λάβει διαζύγιο ή τελούν σε διάσταση.

Σύμφωνα με την από 11.3.2020 ΠΝΠ, στην περίπτωση που ένας εκ των δύο γονέων δεν εργάζεται, τότε ο εργαζόμενος γονέας δε δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού, εκτός κι αν ο γονέας που δεν απασχολείται λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων (ΟΠΕΚΑ). Ωστόσο, σύμφωνα με την από 13.4.2020 ΠΝΠ, επεκτάθηκε η δυνατότητα λήψης άδειας ειδικού σκοπού και σε περιπτώσεις που ο άνεργος γονέας νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορονοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρική σύνταξη. Με τις νέες προσθήκες δηλαδή, εξαιρούνται από την απαγόρευση λήψης της άδειας, όχι μόνο οι λαμβάνοντες το αναπηρικό επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ, αλλά και οι ανάπηροι που λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας με ποσοστό 67% και άνω.

Επιπλέον, σε περίπτωση που ο εργοδότης αναστείλει τη λειτουργία της επιχείρησής του λόγω της λήψης των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και την πρόληψη μετάδοσης του κορονοϊού, ο εργαζόμενος γονέας δεν δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού.

Σε κάθε περίπτωση, η λήψη της άδειας ειδικού σκοπού συνιστά δικαίωμα του εργαζόμενου και αν ο τελευταίος την αιτηθεί, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη λήψη της, ο εργοδότης υποχρεούται να την εγκρίνει.

Τέλος, ο εργοδότης υποχρεούται να δηλώσει τους εργαζομένους του που έκαναν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού το πρώτο 15ημερο του επόμενου μήνα της χρήσης. Με τη νέα Υπουργική Απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προβλέπεται νέο προσωρινό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» για την δήλωση της άδειας ειδικού σκοπού. Ειδικά για τον Μάρτιο και καθώς δεν υπήρχε πρόβλεψη μέχρι στιγμής, προβλέπεται πως η γνωστοποίηση στοιχείων λήψης άδειας ειδικού σκοπού και συσχετιζόμενης κανονικής άδειας, γίνεται με το ανωτέρω απολογιστικό έντυπο κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαΐου 2020. Επομένως, οι εργοδότες, θα πρέπει να δηλώσουν το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας τους εργαζόμενούς τους που έκαναν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Share This