Τα ευρωπαϊκά αμοιβαία κεφάλαια κατέγραψαν τον Μάρτιο τις μεγαλύτερες εκροές στην ιστορία εν μέσω ανησυχιών για τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, οι επενδυτές απέσυραν 246 δισ. ευρώ από τα ευρωπαϊκά αμοιβαία κεφάλαια τον περασμένο μήνα.

Πρόκειται για ένα ποσό που είναι υπερδιπλάσιο από το ρεκόρ εκροών που καταγράφηκε κατά την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, όταν οι επενδυτές είχαν αποσύρει 108 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2008 σύμφωνα με στοιχεία της Morningstar.

Εκτός από τις εκροές από επενδυτές, η ευρωπαϊκή βιομηχανία διαχείρισης ενεργητικού δέχθηκε πλήγμα περίπου 1 τρισ. ευρώ από το sell-off στις αγορές.

Συγκεκριμένα, η αξία του υπό διαχείριση ενεργητικού έπεσε από τα 9,5 τρισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου στα 8,2 τρισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου. Το ενεργητικό βούτηξε από τα 10,8 τρισ. στα 9,5 τρισ. ευρώ, αν ληφθούν υπόψη και τα αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς (money market funds).

 

Share This